Про присудження ступеня доктора філософії

Наука
14.01.2022

Доводимо до вашого відома, що на підставі статті 58 Конституції України, згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки до 1 січня 2022 року, здійснюється відповідно до Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії».

Також інформуємо, що відповідно до частини третьої статті 6 та пункту 8 частини першої статті 18 Закону України «Про вищу освіту», розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», який знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України. Після набрання чинності зазначеним Порядком в ЄДЕБО проводиться реєстрація з присвоєнням реєстраційних номерів дипломів доктора філософії, що передбачено пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)».