Підсумки вступної кампанії

26 серпня завершилася вступна кампанія – 2022 у Харківському національному медичному університеті.

Незважаючи на воєнний стан, запроваджений у країні, вступна кампанія – 2022 в ХНМУ відбувалася злагоджено та ефективно. Для створення безпечних умов для всіх учасників вступу роботу Приймальної комісії університету було максимально цифровізовано: вступники мали можливість дистанційно подавати заяви, складати вступні іспити та виконувати вимоги до зарахування. Працював виїзний офіс Приймальної комісії університету в м. Полтава, де вступники з усіх регіонів України мали змогу отримати очну консультаційну допомогу щодо вступу до нашого вишу.

Так, до Приймальної комісії надійшло 1863 заяви, з них в електронному вигляді – 1788, що складає майже 96 % загальної кількості. Загальний конкурс на місця державного замовлення склав 3,19 заяви на одне місце. Прохідний бал на місця державного замовлення на спеціальність «Стоматологія» (ОС «Магістр») склав 200, на спеціальність «Медицина» (ОС «Магістр») – 159,644, на спеціальність «Педіатрія» (ОС «Магістр») – 175,361. Прохідний бал на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» (ОС «Бакалавр») склав 177,139 та на спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» (ОС «Бакалавр») – 182,061.

Цього року вперше було відкрито набір на місця навчання за кошти державного бюджету на ОС «Магістр», спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» з конкурсною ситуацією 2,95 заяв на 1 місце. Всього на місця навчання за державним замовленням до ХНМУ зараховано 329 вступників. За першим пріоритетом рекомендовано до зарахування на навчання за бюджетним фінансуванням 77,8% вступників. Серед абітурієнтів, які вступили на місця державного замовлення, більше 12% мають конкурсний бал 195,0 та вище, що свідчить про високий рівень підготовки майбутніх лікарів. На умовах контракту до медичного університету вступило 249 осіб.

Серед першокурсників за освітнім ступенем «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти зараховано 415 осіб. За освітнім ступенем «Магістр» на базі базової та повної вищої освіти за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування», «Публічне управління та адміністрування», «Освітні, педагогічні науки» та «Фізична терапія, ерготерапія» вступило 109 студентів, з них 20 – на місця навчання за кошти державного бюджету на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».

На спеціальності бакалавратного ступеня «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» та «Соціальна робота» зараховано 17 студентів, 8 з яких на місця державного замовлення.

Активно подавали документи до ХНМУ випускники медичних коледжів, які мали змогу продовжити навчання за спеціальностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та лікування» за ступенем освіти «Бакалавр», на які зараховано 23 студента. Більшою мірою вступники, які вже мають освіту молодшого спеціаліста, обирають заочну форму здобуття освіти, що дозволяє їм без відриву від основного місця роботи підвищувати професійну кваліфікацію.

Також випускники медичних коледжів цього року мали змогу вступити до університету на ІІ курс для здобуття ОС «Магістр» за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія». На ці спеціальності було зараховано 32 вступники.

Традиційно широкою є географія першокурсників, серед зарахованих в 2022 році – представники майже всіх регіонів України, найбільше представлені Харківська – 359 осіб та прилеглі області: Донецька – 28, Дніпропетровська – 30, Луганська – 6, Полтавська – 12, Сумська – 13, Запорізька – 15, Херсонська – 5, Кіровоградська – 2. Також є представники Хмельницької, Чернівецької, Львівської, Одеської, Миколаївської, Житомирської, Черкаської та інших областей.

У цілому до університету цього року зараховано 578 вступників. Наразі триває зарахування за додатковим набором для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території.

Вітаємо всіх першокурсників та бажаємо їм успіхів і наснаги в навчанні!