Міністерство охорони здоров'я України оголошує конкурс на посаду ректора ХНМУ

Міністерство охорони здоров’я України (згідно з наказом № 1107 від 26 червня 2024 року) оголошує конкурс з 29.06.2024 на заміщення посади ректора Харківського національного медичного  університету.

Вимоги до претендентів на посаду:

 • громадянство України;
 • вчене звання та науковий ступень;
 • стаж науково-педагогічної діяльності не менше як 10 років;
 • вільне володіння державною мовою.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ від 18 квітня 2022 року № 651 «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. за № 648/37984;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки та/або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців з 29.06.2024 по 29.08.2024 за адресою: 01601, м. Київ,  вул. Грушевського, буд. 7, каб. 46.

Контактна інформація: тел. (044) 253-82-63, (е-mail: t.v.savina@moz.gov.ua)

Дата проведення виборів: 25.09.2024.