Одержано патенти та авторські свідоцтва

Наука
15.04.2024

Патент на винахід

 1. Спосіб відновлення та реставрації муміфікованих анатомічних та зоологічних макропрепаратів. Автори: Д.М. Шиян, О.Ю. Вовк, М.А. Лютенко, О.В. Авілова, Н.Ю. Будник.

Патенти на корисні моделі

 1. Пристрій для обтурації несформованих кишкових нориць та профілактики розвитку стриктур прямої кишки після вогнепальних поранень. Автори: І.А. Лурін, К.В. Гуменюк, Р.М. Михайлусов, В.В. Макаров, В.В. Негодуйко, С.А. Шипілов, Е.М. Хорошун, О.М. Великодний, К.В. Ковтун.
 2. Пристрій хірургічний магнітний з пам’яттю форми для видалення феромагнітних сторонніх тіл з серця. Автори: Е.М. Хорошун, В.В. Макаров, В.В. Негодуйко, О.М. Великодний, К.В. Ковтун, О.В. Бучнева.
 3. Інструмент хірургічний магнітний для торако- та лапароскопічних оперативних втручань зі змінною конфігурацією провідника для видалення феромагнітних сторонніх тіл. Автори: Е.М. Хорошун, В.В. Макаров, В.В. Негодуйко, О.М. Великодний, К.В. Ковтун, С.А. Шипілов, Ю.В. Бунін, А.П. Риженко.
 4. Пристрій для зміни положення та безпечного видалення феромагнітного стороннього тіла. Автори: Е.М. Хорошун, В.В. Макаров, В.В. Негодуйко, С.І. Панасенко, О.М. Великодний, К.В. Ковтун, С.А. Шипілов, С.В. Тертишний, А.П. Риженко, В.В. Купріянчук, А.Б. Юшко.

Авторські свідоцтва

 1. Спосіб корекції дисбіотичних порушень в осіб із коронавірусною хворобою 2019 шляхом застосування пробіотику, що містить спори Bacillus clausii UBBC-07. Автори: К.В. Юрко, В.В. Кучерявченко, Г.О. Соломенник.
 2. Спосіб корекції неврологічних порушень в осіб із коронавірусною хворобою 2019. Автори: К.В. Юрко, В.В. Кучерявченко, Г.О. Соломенник.
 3. Спосіб корекції дисбіотичних порушень у хворих із гострими кишковими інфекціями шляхом застосування в комплексній терапії пробіотику Лактіалє Жерміна Форте, що містить Bacillus clausii UBBC-07. Автори: К.В. Юрко, В.В. Кучерявченко, Г.О. Соломенник.
 4. Спосіб діагностики цирозу печінки як наслідку хронічного гепатиту С у чоловіків. Автори: К.В. Юрко, Г.О. Соломенник, О.І. Могиленець, Н.Ф. Меркулова, А.В. Гаврилов.
 5. Спосіб діагностики цирозу печінки як наслідку хронічного гепатиту В. Автори: К.В. Юрко, Г.О. Соломенник, О.Є. Бондар, А.В. Гаврилов.
 6. Анкета-опитувальник якості життя пацієнтів з повною вторинною адентією при виготовленні повних знімних зубних протезів, виготовлених за допомогою легованого пакувального матеріалу. Автори: І.В. Янішен, К.Ю. Андрієнко, А.В. Погоріла, О.Л. Федотова, В.О. Бірюков.

Анна Голданська, керівник служби інтелектуальної власності