ХНМУ на конференції з розвитку вищої медичної освіти в Україні

Події
28.05.2024

23-24 травня 2024 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Горбачевського відбулася ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції та перспективи розвитку вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні», організована за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України.

Під час роботи форуму було розглянуто широке коло найбільш актуальних питань вищої медичної (фармацевтичної) освіти, зокрема організацію освітнього процесу в умовах війни, дистанційного навчання та практичної підготовки в ЗВМО, впровадження в освітній процес симуляційних технологій, телемедицини, штучного інтелекту, електронної системи охорони здоров’я, а також особливості післядипломної медичної освіти.

У роботі конференції взяли участь майже 400 представників 20 закладів вищої освіти МОЗ та МОН України. Одним з найбільш вагомих на форумі був доробок викладачів Харківського національного медичного університету. Зокрема, з 9 доповідей на пленарному засіданні 2 були зроблені викладачами нашого вишу. Деканеса VII факультету з підготовки іноземних студентів, доцентка Оксана Васильєва поділилася з колегами досвідом організації міжнародної академічної мобільності англомовних іноземних студентів задля забезпечення очного навчання в умовах воєнного стану, а доцент кафедри медичної біології Юрій Садовниченко представив концепцію цифрової трансформації роботи студентського наукового гуртка.