Акредитація ОП «Фізична терапія, ерготерапія»

У ХНМУ працюватиме експертна група з акредитації освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня освіти.

27–29 лютого у ХНМУ відбуватиметься робота експертної групи НАЗЯВО в рамках проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Акредитація за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня освіти.

Відкрита зустріч:  ЄДЕБО 20580 Харківський національний медичний університет,  ОП «Фізична терапія, ерготерапія»

Час: 27 лютого 2024 р., 15.00

Підключитись до конференції Zoom за посиланням

Ідентифікатор конференції:   769 8099 5941
Код доступа: 1