100-річний ювілей НДІ гігієни праці і профзахворювань

Події
23.03.2023

Сто років тому в березні 1923 р. в Харкові відбувся Перший з’їзд робітничої медицини. Значення цієї події легко зрозуміти, якщо згадати, що на той час і мови не було про хвороби, які виникали у зв’язку з умовами праці. На з’їзді постало питання про необхідність створення спеціального інституту, який би займався проблемами медицини праці. Ініціатором цього виступив уже відомий на той час лікар-гігієніст Е.М. Каган, який і очолив відкритий у травні цього ж року перший в країні Український інститут робітничої медицини, відомий нам зараз як Науково-дослідний інститут гігієни праці і профзахворювань ХНМУ.

  • Інститут пройшов великий славетний шлях у своєму розвитку і діяльності та залишив позитивний відбиток у багатьох напрямках медицини праці. Наведемо деякі з цікавих фактів його історії.
  • У 1923 р. Е.М. Каган створив кафедру гігієни праці в Харківському медичному інституті. Надалі він виступив із пропозицією щодо створення в медичних вишах країни санітарно-гігієнічних факультетів.
  • При Українському інституті робітничої медицини була створена перша в історії медицини клініка професійних захворювань.
  • З одинадцяти директорів Інституту за весь період його існування семеро були вихованцями Харківського медичного інституту. Один з них, В.К. Навроцький, обґрунтував механізм виникнення фіброзу легенів у працівників пилових професій. Він протягом 20 років очолював Республіканську комісію АН УРСР з боротьби з силікозом. У 1948 р. його обрано членом-кореспондентом, а у 1960-му – академіком АН СРСР.
  • У довоєнні роки Інститут гігієни праці вперше в країні розпочав дослідження впливу ультрафіолетової радіації на функції організму та на перебіг різних інтоксикацій. Результати досліджень стали поштовхом для прийняття Радою Міністрів у 1957 р. постанови про обов’язкове будівництво фотаріїв на побутових комбінатах усіх шахт країни, що будувалися.
  • Співробітниками Інституту розроблені засоби захисту від впливу ЕМП на всіх радіоцентрах України. Токсикологічною лабораторією вивчені властивості близько 600 хімічних речовин, обгрунтовані та затверджені нормативи в повітрі робочої зони для 130 хімічних речовин (ГДК).
  • Зараз в Інституті працює Центр реабілітації медичних працівників, що перехворіли на Covid-19.
  • Інститут був базою для підготовки лікарів-гігієністів і санітарних працівників різного профілю в усіх вищих медичних закладах Харкова.