Про нас

Методичний кабінет Навчально-наукового інституту якості освіти (далі – Кабінет) Харківського національного медичного університету (далі – Університет) є структурним підрозділом, який проводить управління навчально-методичною діяльністю кафедр Університету та підпорядкований директору Навчально-наукового інституту якості освіти (далі – ННІ ЯО).

 Кабінет утворено з метою централізації управління навчально-методичною діяльністю кафедр Університету, підвищення ефективності навчального процесу та його методичного забезпечення, координації обліку та звітності з питань навчально-методичної роботи кафедр, факультетів, Центральної та фахових методичних комісій. Кабінет проводить експертизу методичного супроводу навчального процесу, вивчає та поширює набутий кафедрами досвід та новітні розробки щодо організації навчання студентів.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, корпус А, 2-й поверх
Завідувач
Логвінова Жанна Іванівна
к.м.н., доцент
zi.lohvinova@knmu.edu.ua
Співробітники

Крамаренко Юлія Іванівна, методист І категорії,

Редька Ірина Олексіївна, методист І категорії.

Основні напрямки роботи:
 • планування та організація методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах Університету;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду роботи викладачів;
 • впровадження в освітній процес сучасних технологій, інноваційних методів як засобів підвищення якості освіти студентів;
 • сприяння комплексному методичному забезпеченню навчальних дисциплін і спеціальностей;
 • організація постійно діючої виставки навчально-методичної літератури, авторами якої є вчені Університету, з актуальних питань навчального процесу;
 • координація діяльності структурних навчальних підрозділів та робочих органів навчально-методичного спрямування: деканатів факультетів, кафедр, Центральної та фахових методичних комісій з питань, що стосуються змісту та організації навчально-методичної роботи;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій, семінарів, виставок, тематичного інформаційного супроводу;
 • експертиза дистанційних курсів навчання;
 • організація та підготовка до проведення атестації випускників;
 • складання та ведення електронної бази навчально-методичної документації;
 • виконання інших функцій відповідно до доручень ректора Університету, проректорів та директора ННІ ЯО.