Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки учнів до набуття певних знань та навичок, здобуття професійних умінь, підвищення фахової майстерності.

Дистанційне навчання надає змогу:

  • самостійно обирати темп навчання, орієнтуючись на свою поточну зайнятість та швидкість засвоєння матеріалу;
  • отримати сучасну освіту із залученням провідних комунікаційних технологій;
  • виключити будь-які обмеження;
  • бути сучасною людиною у світі новітніх технологій.

Змішане навчання— це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання дистанційного, традиційного та самостійного навчання.