УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 342/96 ( 342/96 ) від 16.05.1996 }

З метою впорядкування системи підготовки  вищими  навчальними закладами спеціалістів для державного і недержавного секторів народного господарства та їх працевлаштування п о с т а н о в л я ю:

1. Установити,  що  вищі навчальні заклади України здійснюють підготовку спеціалістів:
за     рахунок    коштів    Державного    бюджету    України, республіканського  бюджету  Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів  –  за  державним  замовленням; { Абзац другий статті 1 в редакції Указу Президента N 342/96 ( 342/96 ) від 16.05.1996 }
за рахунок коштів відповідних юридичних та  фізичних  осіб  – для роботи у недержавному секторі народного господарства;
за рахунок власних коштів особи – для роботи у  державному  і недержавному секторі народного господарства (за бажанням).
{   Частину  другу  статті  1  виключено  на  підставі  Указу Президента N 342/96 ( 342/96 ) від 16.05.1996 }

2. Установити,  що особи, які навчаються за рахунок державних коштів, укладають  з  адміністрацією  вищого  навчального  закладу угоду, за якою вони зобов’язуються після закінчення  навчання   та одержання відповідної  кваліфікації працювати в державному секторі народного господарства не  менше ніж  три  роки.  У  разі  відмови працювати в  державному  секторі народного господарства випускники відшкодовують в установленому порядку до державного бюджету  повну вартість навчання.
Порядок працевлаштування  випускників,  які  закінчили   вищі навчальні заклади  за  рахунок  коштів  відповідних  юридичних  та фізичних осіб, визначається угодами між ними.
Випускники, які  закінчили  вищі навчальні заклади за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування  за  особистим бажанням.

3. Кабінету Міністрів України:
– затвердити  у  місячний строк порядок формування державного контракту на  підготовку  спеціалістів  для  роботи  в  державному секторі народного господарства,  форму угоди, зазначену в статті 2 цього Указу, умови працевлаштування випускників, які направляються на роботу  в  державний сектор народного господарства,  та порядок відшкодування випускниками до державного бюджету вартості навчання у разі порушення ними умов угоди щодо працевлаштування;
– запровадити  ефективні   механізми   забезпечення   органів державного  управління та державного сектору економіки (відповідно до замовлень) висококваліфікованими кадрами  юристів,  економістів та фахівців у галузі міжнародних відносин.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України                                         Л.КУЧМА

м.Київ, 23 січня 1996 року

N 77/96