На кафедрах Інституту працює 152 викладачі, з них 27 докторів і 98 кандидатів наук.

Завідувач кафедри хірургії № 1 професор Валерій Володимирович Бойко, Заслужений діяч науки і техніки України, у 2005 р. став Лауреатом Державної премії України, нагороджений медалями «Заслужений працівник охорони здоров’я України», «Мировая медаль свободы», «Профессионал года», Лауреат почесної нагороди «Святая София» (Асоціація ділових кіл, м. Київ); у 2006 р. отримав нагороду – «медаль Марии Кюри» за заслуги в хірургії (м. Кембрідж, Англія), у 2008 р. – орден Н.І. Пирогова (Российская Федерация, Национальний комитет общественных наград, Москва), у 2008 р. Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня (Українська православна церква, Київський патріархат), у грудні 2011 р. орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Член асоціації хірургів України, асоціації серцево-судинних хірургів України, асоціації пластичної та естетичної хірургії.

Завідувачем кафедри внутрішньої медицини № 1 є Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат конкурсу «Ділова людина України», нагороджений дипломом Академії медичних наук України професор Олег Якович Бабак.

Професор кафедри медичної генетики, член-кореспондент національної Академії медичних наук України, генеральний директор Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, доктор медичних наук Олена Яківна Гречаніна є Лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслуженим діячем науки та техніки України, депутатом Харківської обласної ради. Вона має такі нагороди: бронзова медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1979); орден княгині Ольги III ступеня (1999); орден «За трудові досягнення» IV ступеня (2000); орден «Україна – дітям» за особистий внесок у захист дитинства та материнства, благодійність та покликання до творення добра (2001), лауреат премій «Харків’янин року» 2003–2009 рр., «Всесвітня медаль Свободи» (США, 2009 р.), Почесний громадянин м. Харкова (2007 р.).

Авторитет цих вчених складає основу престижу Інституту та Університету.

Вчена рада ННІПО ХНМУ була створена у лютому 2006 р. за наказом ректора Університету і складається з 28 членів. Вона займається вивченням питань охорони здоров’я, вдосконаленням та реформами у системі післядипломної медичної освіти та поточними питаннями діяльності Інституту. Питання підвищення якості навчання бакалаврів, магістрів, лікарів-інтернів та слухачів Інституту регулярно заслуховуються на засіданнях Вченої ради Інституту та Університету.

За весь період проведення навчання в інтернатурі в ХНМУ сертифікат спеціаліста отримали близько 20 тис. інтернів.

Харківський національний медичний університет має усі наявні та потенційні можливості здійснювати підвищення кваліфікації та перепідготовку лікарів-спеціалістів. Стан матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчального процесу, проведення наукової і науково-видавничої діяльності університету відповідають нормативам та вимогам Ліцензійних умов.

Діяльність Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ з підготовки лікарів-спеціалістів регламентована ліцензією Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з отриманням ліцензії надання освітніх послуг підвищення кваліфікації лікарів МОН України (від 04.06.2015 р. АЕ № 636446) обсяг післядипломної підготовки лікарів за акредитованими спеціальностями у галузі знань 1201 «Медицина» шляхом проведення циклів тематичного удосконалення, передатестаційних циклів, спеціалізації (перепідготовки) стажування зріс до 2500, підготовка лікарів-інтернів – 800 осіб.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ продовжує надавати освітні послуги з отримання другої вищої освіти за акредитованими спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем другого рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, підготовку немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги.