Міжнародне співробітництво є одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, що сприяє вирішенню основних завдань інституту – підготовки висококваліфікованих фахівців, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, реалізації системи безперервного професійного розвитку медичних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, розробки пріоритетних напрямків медичної науки, надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Міжнародне співробітництво Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ сприяє активізації академічної мобільності науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНМУ, подальшій інтеграції в загальноєвропейський освітній простір, розвитку нових форм медичної освіти, науки та охорони здоров’я на основі вивчення міжнародного досвіду. Традиційно, професорсько-викладацькі та наукові кадри ННІПО ХНМУ беруть участь у міжнародних науково-освітніх програмах і виставках.

У діяльності ННІПО ХНМУ особливе місце займає робота з розширення напрямів післядипломної освіти. Відповідно до договору № 39 від 07.11.2016, укладеного між ТОО «Казахський інститут професіонального розвитку» та ХНМУ у квітні 2016 р. кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки ХНМУ, було розроблено навчальний план та програму освітнього курсу «Міжнародні стандарти належної лабораторної практики (GLP): базові вимоги» тривалістю 16 годин та затверджено Вченою радою ХНМУ 21.04.2016 року. Співробітники ТОО «Казахський інститут професіонального розвитку» пройшли підвищення кваліфікації (стажування) у ХНМУ за 54-годинною програмою «Актуальні питання профілактики та реабілітації найбільш поширених терапевтичних та онкологічних захворювань в практиці сімейного лікаря» з 15.11.2016 року.

У червні 2016 р. згідно з цим освітнім курсом було проведено навчання за контрактом на базі Казахського інституту професійного розвитку (м. Астана, Республіка Казахстан) для лікарів, лаборантів та науковців, науково-педагогічних співробітників, професорсько-викладацького складу ВМНЗ, що залучені до проведення доклінічних/клінічних досліджень у кількості 11 осіб.

З 15.11.2017 по 01.12.2017 р. завідувач кафедри неврології № 2 проф. Товажнянська О.Л. та доцент кафедри ПВМ № 1 і основ біоетики та біобезпеки Смирнова В.І. провели комплексні майстер-класи та курси підвищення кваліфікації для 100 лікарів-слухачів курсів Казахського інституту професійного розвитку (Республіка Казахстан) на тему: «Гострі форми ішемічної хвороби серця. Мозковий інсульт. Стратегія ведення хворих з гострим коронарним синдромом та гострими порушеннями мозкового кровообігу»

З 01.02.2018 р. кафедрою клінічної фармакології та внутрішньої медицини (завідувач професор Князькова І.І.) проводиться дистанційний курс підвищення кваліфікації за фахом «Кардіологія» (156 год) для 26 співробітників Андижанського державного медичного інституту (Республіка Узбекистан).

Щорічно проводиться цикл тематичного удосконалення «Невідкладна допомога при найбільш загрозливих для життя станах», у рамках підвищення кваліфікації для лікарів та фельдшерів пенітенціарної системи. Даний захід проходить під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Традиційно в Харківському національному медичному університеті проводиться Ярмарок вакансій для майбутніх медиків у рамках проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді», що реалізується в межах програми Європейського Союзу «Підтримка громадянського суспільства, місцевої влади та прав людини» та фінансується ЄС. Проєкт було створено задля розбудови ефективної первинної медико-санітарної допомоги у громадах Харківської області шляхом підвищення обізнаності громадськості про медичну реформу, навчання та консультування лікарів, керівників медзакладів та представників місцевого самоврядування, надання міні-грантів для покращання медичного сервісу та вивчення кращих місцевих та міжнародних практик.