Наукова робота кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є підвищення рівня діагностики, лікування та розробка концепції ранньої профілактики вентиляційних порушень та дисфункції нирок у хворих на респіраторну патологію на тлі коморбідності шляхом визначення показників порушення цитокінового і метаболічного статусу та предикторів формування уражень ендотелію. У рамках цього напрямку виконується НДР на тему: «Прогнозування розвитку пульморенальних та метаболічних порушень у хворих на ХОЗЛ та бронхіальну астму з підвищеною масою тіла після перенесеного COVID – 19» (2022–2025 рр). Головне її направлення полягає у вивченні предикторів прогресування хронічної хвороби нирок, метаболічних порушень у хворих на ХОЗЛ та бронхіальну астму з підвищеною масою тіла після перенесеної коронавірусної хвороби, зокрема проводяться скринінгові дослідження щодо поширеності вторинного ураження нирок, вивчається роль нирок у зміні кислотно-лужного балансу при бронхіальній астмі та ХОЗЛ та методи їх корекції, чинники формування та прогресування метаболічних порушень, порушень зовнішнього дихання та функції нирок при респіраторних захворюваннях після перенесеної коронавірусної хвороби, проблеми діагностики та лікування вторинних нефропатій, зокрема діабетичної. Співробітниками кафедри впроваджено результати НДР: зроблено 12 доповідей на наукових форумах, видано 10 статей, 7 тез.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, активно співпрацюють з іноземними науковцями.

Науковий ступінь мають 9 викладачів (92 %), серед яких 4 докторів (40 %) і 5 кандидатів (50 %) наук.

Щорічно на базі кафедри проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Алергологи Слобожанщини» з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань».

Кафедра активно співпрацює з КНП Харківської обласної ради “Міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр – центр рідкісних (орфанних) захворювань”, КНП ХОР “Обласна клінічна лікарня”, КНП ХОР “Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення”.

Співробітники кафедри проводять рецензування кандидатських дисертацій на попередньому розгляді, складають відгуки на автореферати.

Проф. Т.С. Оспанова та проф. Ж.Д. Семидоцька – члени правління УАН, члени ниркового фонду. Проф. Ж.Д. Семидоцька – член президії товариства істориків медицини. Проф. Бездітко Т.В. – член правління Асоціації алергологів України (ААУ), член Всесвітньої організації алергологів (WAO), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Співробітники кафедри є членами Української нефрологічної асоціації; Європейського респіраторного товариства, Харківського респіраторного товариства, ГО “Українська гастроентерологічна асоціація”, Всеукраїнської ГО “Асоціація алергологів України”, Асоціації превентивної та антиейджингової медицини, Європейської ниркової асоціації та Російського діалізного товариства, Харківського медичного товариства, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, European Society of Cardiology, Heart failure association, Асоціації безперервної медичної освіти та професійного розвитку лікарів.

Робота у складі наукових органів ХНМУ:

  • Наукова координаційна рада: Оспанова Тетяна Сунгашевна;
  • Комісія з питань етики та біоетики: Оспанова Тетяна Сунгашевна,
  • Проблемна наукова комісія: Семидоцька Жанна Дмитрівна;
  • Апробаційна рада з попередньої експертизи дисертаційних робіт: Семидоцька Жанна Дмитрівна, Бездітко Тетяна Василівна.

На даний час проводиться підготовка 2х здобувачів вищої освіти ступеня PhD.