Наукова робота кафедри фізичного виховання та здоров’я

На кафедрі фізичного виховання та здоров’я спільно з кафедрою фізіології виконується НДР «Особливості міжсистемної кардіореспіраторної інтеграції в осіб молодого віку з різними типами автономної регуляції». Мета дослідження – з′ясування закономірності впливу ваго-симпатичного співвідношення на ефективність кардіореспіраторної взаємодії, що будуть покладені в основу розробки нових алгоритмів діагностики функціонального стану організму та прогнозування розвитку дезадаптаційних розладів; покращання результатів донозологічної діагностики стану здоров’я та первинної профілактики розвитку захворювань, що підвищить якість життя людини; скорочення фінансових витрат за рахунок попередження розвитку розладів автономної регуляції чи ранньої їх діагностики.

На базі кафедри протягом останніх років проводились науково-практичні конференції: «Фізична активність і якість життя людини» (щорічна, І–IV), Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фізичного виховання» (I–II), «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини»; І тур Всеукраїнської олімпіади з фізичного виховання.

За 2023 р. співробітники кафедри опублікували: 54 наукові роботи (в журналах переліку МОН України, бази SCOPUS, збірниках наукових праць, збірниках матеріалів конференцій).

Колектив кафедри активно співпрацює із закладами вищої освіти: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківська державна академія фізичної культури, Харківська гуманітарно-педагогічна академія.