Наукова робота кафедри філософії

Темою основного наукового напрямку кафедри є «Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах». Разом з іншими підрозділами університету кафедра бере участь в опрацюванні комплексної теми «Здоров’я здорової людини».

Тематика наукових досліджень співробітників кафедри: гендерна проблематика, комунікативна філософія, духовність і медицина, шляхи розбудови вітчизняної освіти, проблеми культури й цінностей, питання розвитку правової культури, соціології медицини тощо. Викладачі кафедри разом зі студентами постійно беруть участь у конференціях різного рівня з відповідною тематикою. У серпні 2018 р. в.о. зав. кафедри проф. Карпенко К.І. взяла участь у роботі XXIV Всесвітнього філософського конгресу в Пекіні, X Міжнародному конгресі «У межах та поза межами інвайронменталістської історії, 21–25 серпня 2019 р., Таллінн. Проф. Карпенко К.І. виступила як keynote speaker на XVІІІ Конгресі Міжнародної асоціації жінок-філософів «Визначати майбутнє, переосмислюючи минуле», що проходила у м. Падерборн (Німеччина) 15–21 липня 2021 року.

Доцент Марущенко О.А. пройшов стажування в кращих освітніх інституціях Швеції в рамках «Educational Tour to the Swedish Education System» (11–16 травня 2019 року, 48 годин), здобувши компетенції, навички та знання про освітні й управлінські технології щодо впровадження недискримінаційних стратегій в аудиторіях, розвитку практик соціально-емоційного навчання, емпатійної моделі спілкування та виховання миру в полікультурному контексті.

Кафедрою укладено договори з науково-методичного співробітництва з Національним літературно-меморіальним музеєм Г.С. Сковороди та Черкаським державним технологічним університетом. Колектив кафедри впродовж багатьох років зберігає тісну співпрацю з науковцями зі споріднених кафедр багатьох ЗВО та насамперед з ХНУ ім. В.Н. Каразіна і НТУ «ХПІ».

Професори кафедри є членами Спеціалізованих вчених рад: проф. Карпенко К.І. (Спеціалізована вчена рада Д 26. 161. 02, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України), проф. Абашнік В.О. (Спеціалізована вчена рада К 64.051.06 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна), проф. Філяніна Н.М. (Спеціалізована вчена рада Д 76.051.08 Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича). Професори Абашнік В.О. та Філяніна Н.М. мають наукові статті у журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.