Міжнародна діяльність VІІ факультету з підготовки іноземних студентів

Міжнародна діяльність на VII факультеті з підготовки іноземних студентів проводиться згідно з затвердженою програмою Університету «Стратегія інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету на 2019–2025 роки».

Декан факультету О.В. Васильєва є дійсним членом Американського та Британського товариств фізіологів, відвідує світові та міжнародні партнерські форуми, а також публікує власні дослідження у закордонних виданнях та виданнях, індексованих у базах SCOPUS, Google Scholar.

Співробітники кафедр факультету є дійсними членами міжнародних організацій,  зокрема співробітники кафедр невідкладних станів та анестезіології – 8, травматології та ортопедії – 2, клінічної анатомії та оперативної хірургії – 2, мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова – 2.  Протягом останніх трьох років науково-педагогічні працівники VII факультету брали участь у 76 різноманітних міжнародних наукових форумах. Кафедра гігієни та екології № 2 має договір про співробітництво із кафедрою медицини праці медичного факультету Магдебурзького університету імені Отто фон Геріке (Німеччина), кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії – договір із Інститутом мультифазних процесів Університету імені Вільгельма Лейбніца (Німеччина).

Студенти VІІ факультету з підготовки іноземних студентів активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету.

У 2019 р. деканат VII факультету долучився до програми академічної мобільності іноземних студентів.  У рамках цього закладу група студентів із Університету Медичних наук Північного Хорасану (Іран) проходила навчання протягом  1 місяця зі студентами 6-го курсу VII факультету на циклах із акушерства та гінекології, педіатрії, хірургії та терапії.

В університеті впроваджено багато різноманітних програм академічної мобільності. Здобувачі освіти VІІ факультету з підготовки іноземних студентів мають  можливість проходити практичну підготовку, здійснювати семестрове навчання, обирати тематичні стажування з окремих дисциплін як у закордонних, так і у вітчизняних закладах-партнерах. Серед країн, які вже відвідали студенти ХНМУ, є Німеччина, США, Болгарія, Польща, Литва, Азербайджан, Туреччина, Узбекистан, Японія, Канада, Іран, Казахстан тощо. Програми академічної мобільності дозволяють нашим здобувачам освіти не лише поглиблювати професійні знання та навички, знайомитися з особливостями організації надання медичної допомоги в різних країнах, а й допомагають зануритися в культуру та традиції народів, познайомитися з колегами, віднайти однодумців у різних сферах медицини, що в підсумку сприятиме розвиткові конкурентоспроможності, набуттю компетенцій і навичок у контексті кращої освітньої міжнародної практики.

З іншого боку, завдяки тому, що програми мобільності передбачають двосторонній формат, наші студенти мають можливість долучитися до організації прийому іноземних делегацій у Харкові. Здобувачі освіти з ентузіазмом знайомлять гостей не лише з університетом та системою занять, а й організовують дозвілля, відкривають великі можливості нашого прекрасного міста. Завдяки цьому створюється атмосфера єдності та  взаєморозуміння. Майбутні лікарі з різних держав знаходять однодумців і нових друзів, отримують можливість побачити світ, дізнатися про специфіку медичної підготовки в різних країнах, досягти власних вершин на шляху до омріяної мети стати вправними спеціалістами та служити людству.

У вільний від навчання час іранські студенти знайомилися з культурними традиціями України та відвідували визначні пам’ятки міста Харкова та Харківського регіону.