Кафедра української мови, основ психології та педагогіки сьогодні

Сьогодні кафедра української мови, основ психології та педагогіки працює за різними напрямками, поєднуючи філологічну, психологічну й педагогічну складові.
Пріоритетним аспектом філологічної діяльності кафедри наразі є організація навчання іноземних здобувачів освіти української мови, зокрема розроблення й удосконалення методичного забезпечення викладання української мови як іноземної, створення відповідних електронних курсів на платформі дистанційної освіти Moodle, популяризація української мови серед громадян інших країн, які навчаються в ХНМУ, мовна адаптація іноземних та англомовних студентів, удосконалення знань з української мови науково-педагогічних працівників і співробітників ХНМУ.
Актуальним психологічним питанням сьогодення є психологічне вигорання працівників освіти та розроблення заходів протидії цьому явищу. Цьому присвячено психологічну діяльність кафедри, яка проводиться спільно з Психологічною службою ХНМУ.
Педагогічна діяльність кафедри різноаспектна. Насамперед це сприяння професійному вдосконаленню науково-педагогічних працівників ХНМУ та інших закладів вищої освіти (реалізується спільно з ННІЯО та ННІПО): підготовка фахівців за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (друга вища освіта), організація та проведення при кафедрі курсів підвищення кваліфікації, семінарів удосконалення знань з питань україномовної професійної компетенції. Крім того, основним аспектом педагогічної діяльності кафедри сьогодні є впровадження в освітній процес найсучасніших методів і технологій навчання відповідно да теми наукової роботи кафедри «Інноваційні технології навчання в медичній освіті».
Велика увага на кафедрі приділяється виховній роботі зі здобувачами освіти. Зокрема, щорічно організовуються загальноуніверситетські та кафедральні заходи, спрямовані на популяризацію української мови, присвячені вшануванню пам’яті видатних представників української культури та визначним подіям в історії розвитку держави, вечори поезії, уроки пам’яті, конкурси творчих робіт, посвіти в студенти, випускні вечори тощо.
Спільно з Науковою бібліотекою організовуються заходи до річниць від дати написання чи публікації видатних творів української літератури, віртуальні виставки літератури, круглі столи в онлайн-форматі, інші освітні і соціокультурні заходи, спрямовані на формування національної ідентичності через українську мову.
Щорічно на кафедрі проводиться І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Т. Г. Шевченка, переможці яких беруть участь у ІІ етапі конкурсів. Серед студентів першого курсу проводиться конкурс поетів-аматорів, переможці якого беруть участь у Всеукраїнських Шевченківських читаннях.
Завідувач кафедри проф. Фоміна Л. В. та викладач кафедри Самолисова О. В. ведуть у газеті «Медичний Університет» постійні рубрики «Знаменні дати» та «Події», а також «Літературна спадщина», у яких висвітлюють життя і творчість видатних українців, навчально-виховну роботу кафедри. Планується запровадження рубрики «І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь», покликаної популяризувати українську медичну термінологію.
Викладачі кафедри перекладають медичні видання українською мовою, рецензують і редагують навчальні та довідкові матеріали, укладені на кафедрах української мови медичних ЗВО різних регіонів України.