Попова Людмила Дмитрівна

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9967-8927
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37029005700
Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/4247264/liudmyla-popova/
GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=x1tlMdQAAAAJ&hl=ru
ResearchGate https://www.researchgate.net/?additionalEmail=ld.popova%40knmu.edu.ua
Науковці України http://nbuv.gov.ua/node/3569?entityform_id=2092

Посада: професор.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський національний університет, 1977 р.
Дисципліни
ОП «Медицина» магістр – «Біологічна хімія», «Клінічна біохімія».
ОНП «Медицина» доктор філософії – «Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін за спеціалізацією медична біохімія».

Найбільш вагомі наукові публікації

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science:

1. Correlations of Aggressiveness with the Levels of Sex Hormones in Young Men; Validity of a Proposed Anthropometric Marker

Popova, L.D., Vasil’yeva, I.M., Nakonechna, O.A.

Neurophysiology, 2018, 50(3), стр. 173–182

https://doi.org/10.1007/S11062-018-9734-2

https://publons.com/p/39529149/

2. Roles of central monoaminergic systems in the formation of different types of aggressiveness in rats

Popova, L.D., Vasil’yeva, I.M.

Neurophysiology, 2014, 46(3), стр. 263–266

https://doi.org/10.1007/S11062-014-9438-1

https://publons.com/p/39642011/

3. [Blood plasma testosterone and brain serotonin levels in aggressive and submissive rats of different age groups].

Popova, L.D., Vasyl’ieva, I.M.

Fiziolohichnyǐ zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 2012, 58(6), стр. 67–74

PubMed: 23530415

4. [Testosterone and thyroid hormones in blood plasma of rats with submissive and aggressive type of behavior].

Popova, L.D., Vasyl’ieva, I.M.

Fiziolohichnyǐ zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 2010, 56(5), стр. 49–52

DOI: 10.15407/fz56.05.049 PubMed: 21265079

5. The influence of kynurenic acid on the content of excitatory and inhibitory mediators in rats with different levels of seizure susceptibility

Popova, L.D.

Ukrain’skyi Biokhimichnyi Zhurnal, 2006, 78(5), стр. 120–126

PubMed: 17290790 PMID: 17290790

6. Estimation of free radical process intensity in rats with different audiogenic seizure susceptibility by means of biochemiluminiscent methods

Popova, L.D.

Ukrain’skyi Biokhimichnyi Zhurnal, 2005, 77(4), стр. 129–132

PubMed: 16568615

7. Features of tryptophan influence on inhibitory mediator content in rats with different levels of seizure susceptibility

Popova, L.D.

Ukrain’skyi Biokhimichnyi Zhurnal, 2005, 77(3), стр. 127–130

PubMed: 16566139

8. State of biological membranes in rats tissues with different audiogenic susceptibility | Stan biolohichnykh membran u tkanynakh shchuriv iz riznym rivnem audiohennoï zbudlyvosti.

Popova, L.D.

Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal, 2002, 74(4), стр. 50–53

PubMed: 14964861

9. Effect of kynurenic acid on catecholamine content in the brain of rats with different susceptibility to seizures | Vplyv kinurenovoï kysloty na vmist katekholaminiv u holovnomu mozku shchuriv z riznym rivnem sudomnoï hotovnosti.

Popova, L.D.

Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 2002, 48(6), стр. 41–45

PubMed: 12577468

10. Активність ферментів антиоксидантного захисту у м’язовій тканині щурів із флегмоною м’язів.

Попова Л.Д., Щербань М.Г., Васильєва І.М.

Світ медицини та біології. – 2011. – №1. – С. 44-46.

https://publons.com/p/39642012/

11. Соотношение кинуренинового и серотонинового путей метаболизма трип-тофана у крыс с высоким уровнем аудиогенной возбудимости.

Л.Д. Попова, Н.Г.Сергиенко, В.Г.Шамрай

Доклады АН УССР. Сер. Б. – 1986, №4. – С. 80-82.

https://publons.com/p/39642013/

12. Активность триптофанпирролазы и особенности ее регуляции у крыс с высокой аудиогенной возбудимостью.

Н.Г.Сергиенко, Л.Д. Попова

Физиолог. журнал УССР. – 1985, №6. – С. 730-733.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4076460 , https://publons.com/p/39642015/

Монографії:

1. Neurohumoral Status and Aggression (The Role of Neurohumoral Status Features in the Development of Different Types of Aggression).

Liudmyla Popova, Irina Vasylyev

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 80p.

2. Механізми реалізації нейротропних ефектів кінуренінів.

ПоповаЛ.Д., ЖуковВ.І., ГригороваІ.А., СтеценкоС.О., ПівеньВ.І.,БогдановаІ.В.

Белгород:Полисинтез, 2003. – 180 с.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

1. Blood Plasma Testosterone and Brain Serotonin Levels in Aggressive and Submis-sive Rats of Different Age Groups.

Popova L.D., Vasyl’eva I.M.

Int J Phys Pathophys.- 2013. – Vol. 4, N3. – P. 189-200

2. Interrelation between Anxiety Level and Aggressiveness.

Popova L.D., Vasylyeva I.M., Nakonechnaya O.A.

Int J Neurorehabilitation. – 2017. – V.4, №1. – P. 1-4.

DOI: 10.4172/2376-0281.1000242

3. Features of Relationships between Temperamental Characteristics in Male and Fe-male Adolescents.

Popova L.D., Vasylyeva I.M., Nakonechnaya O.A.

EC Neurology. – 2017. – V.5, №2. – P. 65-70.

4. Interrelations between Personality Traits and Aggression in Young Men.

Popova L.D., Vasylyeva I.M., Nakonechnaya O.A.

Journal of Neurology and Neurodisorders. – 2017. – V.1, №1. – P. 1-12.

5. Thyroid Hormones Role in Neuroticism Formation and Aggression Development.

Popova LD, Vasylyeva IV, Nakonechnaya OA, Vashchuk MA

Research Journal of Nervous System, 2018. – Vol. 1, No.2:13. – 1-5.

https://www.imedpub.com/research-journal-of-nervous-system/

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В):

1. Interrelation between Extraversion Level, Neuroticism and Aggressivenesss.

Popova L.D., Vasylyeva I.M., NakonechnaO.A.

Український журнал медицини, біології та спорту. – 2015. – №1(1). – С. 182-

184.

2. Interrelation between Thyroid Hormones, Catecholamines, Neuroticism and Physical Aggression in Men with High and Middle Neuroticism Levels.

Popova L., Vasylyeva I., Nakonechnaya O.

Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017.- №5 (7). – С. 100-103.

3. Population features of sex and stress hormones levels in young men blood serum.

Popova L., Vasylyeva I., Nakonechnaya O.

Фізіол журнал., 2017. – Т.63, №6. – С. 9-15

4. Interrelationship Differences between Personality Traits in Men and Women.

Popova L.D., Vasylyeva I.M., Nakonechna O.A.

Український журнал медицини, біології та спорту, 2019. –Т.4, №6 (22) – С. 344-

348.

5. Menstrual Cycle-Related Changes in Blood Serum Testosterone and Estradiol Levels and their Ratio Stability in Young Healthy Females.

Popova L., Vasylyeva I., Tkachenko A., Polikarpova H.,Kokbas U., Tuli A., Kayrin L., Nakonechna O.

Inter Collegas. – 2019. – N 3 (6). – P. 155-161

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

1. Вiochemistry (Manual for students of higher educational establishments, Recom-mended by Ministry of Education and Science of Ukraine (08.02.2011.N1/11-1075)).

Popova L.D., Polikarpova A.V.

Kharkiv: KNMU, 2012. – Part I, Part II – 540p.

2. Функціональна біохімія печінки (Навчально-методичний посібник. Рекомендо-вано ЦМК з вищої освіти МОЗ України)

Попова Л.Д., Давидов В.В., Жуков В.І., Рукавишникова С.М.

Харків: ХНМУ-ПФ «Крокус», 2009. – 116 с.

3. Функціональна біохімія сполучної тканини (Навчально-методичний посібник. Рекомендовано ЦМВК з ВМО МОЗ України)

Попова Л.Д., Жуков В.І., Горбач Т.В., Щербань М.Г., Васильєва І.М., Галузин

ськаЛ.В. Харків – ХНМУ 2012, 68 с.

Підвищення кваліфікації та стажування

“New and innovative teaching methods in medicine”, Medical University of Lu-blin, 07.10.2019-29.10. 2019 (120 год) .

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Підготувала одного кандидата біологічних наук.

Офіційний опонент із захисту 2 кандидатських дисертацій.

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

Член Українського біохімічного товариства (1978 р.).

Нагороди та відзнаки

Нагороджено Грамотою МОЗ України ( 2010р.).

Нагороджено Почесними грамотами ректора Харківської національного меди-чного університету (2010 р.,2020р. ).

 Наукові інтереси:

– Механізми розвитку агресивності;

– Механізми розвитку судомних станів.

 Контакти

E-mail: popova_ld@ukr.net

Тел.: +380984285463