Історія кафедри філософії

Кафедра філософії як самостійний підрозділ була створена у 1959 році. Першим завідувачем кафедри (з 1959 по 1961 р.) була доцент Л.В. Сохань. Надалі кафедру очолювали доценти І.О. Устинов (1961–1973), І.Є. Смирнов (1973–1982), В.Г. Левчук (1982–1993), з травня 1993 р. по червень 2018 р. – д.філос.н., проф. А.П. Алексеєнко. З червня 2018 р. зав. кафедри – д.філос.н., проф. К.І. Карпенко. Вагомий внесок у розвиток кафедри зробили викладачі‑учасники Великої Вітчизняної війни: Буганов Г.О., Калашник В.М., Лозовик В.К., Голубничий Г.К., Заворін П.І., Кулик Г.Ф., Бранзбург Є.Д., Бєлік В.Л.

На початку 2000-х років робота на кафедрі суттєво змінилася. Поруч із філософією з’явилися нові курси: релігієзнавство, соціологія. Пізніше серед елективних курсів стали викладати етику, соціологію та медичну соціологію, розробили курс «Етикет у суспільстві та медицині» і цілу низку інших інноваційних курсів. З’явилися нові молоді викладачі з професійною соціологічною освітою – Сєдая Ю.С., Марущенко О.О., які захистили кандидатські дисертації, вже працюючи в нашому університеті.

Початок ХХІ ст. відзначився тим, що серед викладачів з’явилися також доктора філософських наук. Першою у 2006 році захистила докторську дисертацію на тему «Гендерний вимір екологічної комунікації» Карпенко К.І., а у 2007 році Алексеєнко А.П. захистила докторську дисертацію на тему «Природа духовності». Ці два напрямки філософського дискурсу стали основними в науковій та науково-практичній роботі кафедри. У 2012 році був створений Центр гендерної освіти ХНМУ, який очолила проф. Карпенко К.І. Проблеми духовності, на яких зосередила увагу проф. Алексеєнко А.П., стали квінтесенцією кафедральної наукової і науково-практичної діяльності.

Доцент Гончаренко Л.О. протягом багаторічної роботи на кафедрі приділяє значну увагу культурно-виховній та науковій діяльності студентів.

Наразі свій внесок у розбудову кафедри роблять нові співробітники. Це доктори філософських наук Абашнік В.О. і Філяніна, Н.М., кандидат соціологічних наук Федоренко О.О., викладач Москвін Я.В., захист кандидатської дисертації якого заплановано на грудень 2021 року, а також викладачі-сумісники: А.А. Гужва, Т.М. Дишкант, І.В. Толстов, А.В. Рогова.