Історія кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра анатомії людини була започаткована разом зі створенням медичного факультету в складі Імператорського Харківського університету, який був заснований з ініціативи В.Н. Каразіна. Доречно відмітити, що медичний факультет університету став першим вищим навчальним закладом медичного спрямування на території України. Розвиток навчальної та наукової бази кафедри, становлення й зростання її наукового потенціалу нерозривно пов’язані з іменами завідувачів кафедри професорів І.Д. Книгіна, А.С. Венедиктова, П.А. Нарановича, Т.С. Іллінського, Д.Ф. Лямбля, М.О. Попова, О.К. Бєлоусова, В.П. Воробйова, Р.Д. Синельникова та інших, які створили відомі в Україні та за її межами морфологічні школи. Де б і на яких би посадах не працювали співробітники кафедри, їм завжди був притаманний високий професіоналізм, почуття гордості за свій навчальний заклад та професійна відповідальність за свою роботу. Ці риси морального кодексу лікаря, виховані і загартовані на кафедрі, прийняли як естафету сучасні викладачі, які щедро діляться своїми знаннями з підростаючим поколінням майбутніх лікарів.

219 років існування кафедри анатомії людини – це історія розвитку та становлення харківської анатомічної школи як складової частини медичної науки в Україні. Сьогодні кафедра анатомії людини ХНМУ розташована в окремій двоповерховій будівлі (загальною площею близько 3 тис. кв. м) оригінальної архітектури кінця XIX ст., збудованій у 1887 р. за спеціальним проєктом для кафедри нормальної анатомії (анатомічний корпус) медичного факультету Харківського університету. На сьогодні в анатомічному корпусі розташовані відомчий анатомічний музей ХНМУ; лекційна аудиторія-амфітеатр на 250 місць; навчальні кімнати, наукові лабораторії та приміщення для викладачів, лаборантів і технічного персоналу кафедри. Відомчий анатомічний музей заснували одночасно з  кафедрою. Нині в ньому є чотири зали загальною площею більше 600 кв. м, де експонуються близько 4500 анатомічних препаратів, які демонструють будову тіла людини в нормі та при деяких вадах розвитку. Лекційна аудиторія-амфітеатр поряд із відмінними акустичними даними має оригінальні архітектурні особливості. Зокрема, в центрі аудиторії розташований стіл з мармуровою стільницею для демонстрації натуральних препаратів під час лекції, на її стінах знаходяться барельєфи Гіппократа, М.І. Пирогова, портрети В.П. Воробйова та Р.Д. Синельникова. Головною цінністю аудиторії є унікальна фреска-панно (площею більше 30 кв. м) «Урок анатомії Леонарда да Вінчі». Вона створена у 1918 p. відомим харківським художником Олександром Любимовим, учнем І.І. Рєпіна. На ній зображено видатного вченого-енциклопедиста, геніального художника епохи Відродження Леонардо да Вінчі за препаруванням і вивченням трупа.

Кафедра анатомії людини ХНМУ відома як центр розробки нових методів бальзамування органів та тіла людини в цілому. Тут було створено всесвітньо відомий підручник «Атлас анатомії людини», яким уже понад 80 років користуються студенти й лікарі України та деяких країн зарубіжжя. Завдяки академіку В.П. Воробйову, який запропонував новий науковий метод макромікроскопічного дослідження в анатомії, та професору Р.Д. Синельникову, який продовжив це вчення на новому рівні, кафедра стала колискою великої школи анатомів не тільки для України, а й для інших держав.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії Харківського національного медичного університету була заснована в 1884 р. Основними напрямками діяльності кафедри є навчальний, науковий та методичний. Навчально-педагогічна робота кафедри полягає в підготовці вітчизняних та іноземних студентів 2-го курсу медичних факультетів, що навчаються за фахом «Медицина» та «Педіатрія» та студентів 2-го курсу стоматологічного факультету з дисциплін «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» й «Клінічна анатомія та оперативна хірургія з особливостями дитячого віку», а також у підготовці лікарів-інтернів хірургічних спеціальностей. Науковий напрямок кафедри полягає у вивченні клінічної, хірургічної анатомії живої людини, індивідуальної анатомічної мінливості будови діафрагми людини, індивідуальної анатомічної мінливості будови зовнішнього вуха людини, графічному 3D-моделюванні органів людини стосовно ендовідеохірургічних втручань. Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язані з методичною роботою – підготовкою та виданням монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Кафедра співпрацює з Інститутом мультифазних процесів Університету імені Вільгельма Лейбніца (Німеччина), ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України», Військово-медичним клінічним центром Північного регіону, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», Харківським обласним бюро судово-медичної хірургії, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харківським національним університетом радіоелектроніки. У 2019 р. співробітник кафедри проходив стажування в Польщі. Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах, наукових конференціях та стажуваннях.

З 1 вересня 2023 р. до кафедри анатомії людини була приєднана кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії, завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор О.Ю. Вовк