Відзнаки міжнародної виставки «Освіта та кар’єра»

2010 – золота медаль у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи»;

2011 – гран-прі у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи», золота медаль у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді», почесне звання «Лідер національної освіти» «За багаторічну науково-педагогічну діяльність по розбудові національної освіти»;

2012 – гран-прі у номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі», гран-прі у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу», почесне звання «Лідер національної освіти» «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти в Україні»;

2013 – гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»;

2014 – гран-прі у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу»;

2015 – гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

2016 – почесне звання «Лідер вищої освіти України» та гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу»;

2017 – гран-прі у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ» та почесне звання «Лідер вищої світи України»;

2018 – гран-прі у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу» та почесне звання «Лідер вищої освіти України»;

2019 – гран-прі у номінації «Інноваційна діяльність з впровадження організаційно-педагогічних процесів у закладах вищої освіти» та почесне звання «Лідер післядипломної освіти» та «Лідер вищої освіти України»; ґран-прі в номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи» та почесне звання «Лідер вищої освіти України».

2020 – гран-прі у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу» та почесне звання «Лідер вищої освіти України».