Харківський національний медичний університет сьогодні
Якість навчання, перевірена роками
Харківський національний медичний університет сьогодні
Комп'ютерні класи інтерактивного навчання Навчально-наукового інституту якості освіти

Сьогодні університет – це 70 кафедр, склад яких нараховує понад 900 науково-педагогічних працівників, серед них 150 докторів наук, 589 кандидатів наук, 1 академік НАМН України, 5 членів-кореспондентів НАМН України, 16 заслужених діячів науки і техніки України, 3 заслужені працівники освіти України, 18 заслужених лікарів України, 1 заслужений працівник фармації України, 1 заслужений працівник охорони здоров’я України, 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 18 академіків громадських Академій України. В університеті 8 факультетів, 3 навчально-наукових інститути. У виші за роки його існування склалися й розвиваються 18 науково-педагогічних шкіл.

Учені університету працюють над вирішенням важливих проблем сучасної медичної науки й практики охорони здоров’я. Наукові дослідження мають світову новизну, про що свідчать патенти США, Китаю, Німеччини. Науковці активно співпрацюють з багатьма закордонними та міжнародними науково-дослідницькими закладами та організаціями, зокрема з такими, як Європейська Федерація фізіологічних товариств, Європейська асоціація урологів, Європейська асоціація репродуктології та ембріології, Міжнародна організація з дослідження головного мозку, Регіональне європейське бюро ВООЗ, Американський медичний науково-дослідницький фонд та багатьма іншими.

Університет є сучасним багатопрофільним навчальний закладом із потужною науковою й матеріально-технічною базою, що нараховує 6 навчальних науково-виробничих об’єднань, 3 наукові інститути: Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут клінічної генетики; Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ лікувально-навчально-науковий підрозділ «Університетський стоматологічний центр»; Науково-практичний медичний центр; Медичний коледж. В університеті функціонують центральна науково-дослідна лабораторія, 4 проблемні лабораторії, навчально-науковий центр із базою класів фантомних технологій навчання та комп’ютерних класів, обчислювальний центр; наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад 1 млн екземплярів; 15 комп’ютерних класів; у навчальному процесі використовується понад 550 сучасних комп’ютерів, відео- та аудіоапаратура.

В університеті функціонують 5 постійно діючих спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 16 спеціальностями та створюються за дозволом МОН України разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

На базі ХНМУ створені й працюють 48 клінічних кафедр, які розташовані на базі лікувально-профілактичних закладів міста й області, у тому числі 6 навчально-науково-виробничих об’єднань у складі відповідних кафедр і Українського інституту мітохондріальної та епігеномної медицини, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П.Григор`єва НАМН України», ДУ «Інститут загальної і невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України», ДУ «Інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України», Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Обласного медичного клінічного центру урології та нефрології ім. В.І. Шаповала, а також університетських клінік.

У закладі широко розвинена діяльність органів студентського самоврядування, успішно працюють колективи художньої самодіяльності, творчі об’єднання. Велике значення приділяється фізкультурно-спортивному розвитку студентів. У цілому в навчальному закладі створені всі умови для успішного навчання, проведення наукових досліджень, набуття практичних навичок лікарської професії, всебічного розвитку молоді.

Харківський національний медичний університет з 1951 р., одним із перших у країні, почав готувати медичні кадри для зарубіжних країн. За 55 років університетом було підготовлено понад 3600 спеціалістів для 86 країн Азії, Африки, Латинської Америки, країн Близького Сходу, серед яких 3 доктори наук, 70 кандидатів наук, більш ніж 250 клінічних ординаторів

За роки свого існування Харківський національний медичний університет підготував більше 60 тис. лікарів. Університет пишається тим, що його випускники, у тому числі й іноземні громадяни, в ті чи інші роки обіймали високі посади. Так, шість випускників університету були міністрами охорони здоров’я України, ще шість у різні часи очолювали і очолюють вищі медичні заклади нашої держави. Серед випускників – іноземних громадян є член UNRWA при ООН – Марака Недал Фахрі (Йорданія), Соломон Нгема Овоне Абеме – чинний Голова Парламенту Екваторіальної Гвінеї та багато інших, які з великою вдячністю згадують роки навчання в університеті.

Про нас

Харківський національний медичний університет має більш ніж 200-річну історію розвитку.

Сьогодні ХНМУ – це інноваційний, багатопрофільний заклад вищої освіти із потужною науковою й матеріально-технічною базою, який здійснює підготовку фахівців згідно зі світовими стандартами медичної освіти, що відповідають сучасним та майбутнім запитам ринку праці.

Підготовкою студентів займаються досвідчені викладачі, професіонали своєї справи, серед яких 150 докторів наук та 590 кандидатів наук. Практичні навички відпрацьовуються завдяки сучасним симуляційним технологіям, що моделюють різноманітні клінічні ситуації, та на клінічних кафедрах, які розташовані на базі лікувально-профілактичних закладів міста й області.

Партнерами харківського медуніверситету є 77 освітніх, клінічних та науково-дослідницьких установ з 24 країн світу, в яких студенти щорічно проходять стажування та семестрове навчання. Окрім цього, на постійній основі проводяться міжнародні науково-практичні конференції, симпозіуми та тренінги з підвищення кваліфікації.

Важливим фактором для студентів є визнання диплому медичного університету Харкова у більшості країн світу, що дозволяє проводити професійну діяльність не тільки в Україні, а й поза її межами.