Харківський національний медичний університет сьогодні
Якість навчання, перевірена роками
Харківський національний медичний університет сьогодні
Комп'ютерні класи інтерактивного навчання Навчально-наукового інституту якості освіти

Сьогодні в  університеті функціонує 8 факультетів та 88 кафедр, склад яких нараховує понад 1153 науково-педагогічних працівники, cеред них 230 докторів медичних наук, 698 кандидатів медичних наук, 3 дійсних члени НАМН та 3 члени НАМН України, 15 заслужених діячів науки і техніки України, 3 заслужені працівники вищої освіти України, 2 заслужені працівники охорони здоров’я України, 27 заслужених лікарів України, 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 28 академіків громадських Академій України.

Учені університету працюють над вирішенням важливих проблем сучасної медичної науки й практики охорони здоров’я. Наукові дослідження мають світову новизну, про що свідчать патенти США, Китаю, Німеччини. Науковці активно співпрацюють з багатьма закордонними та міжнародними науково-дослідницькими закладами та організаціями, зокрема з такими, як Європейська Федерація фізіологічних товариств, Європейська асоціація урологів, Європейська асоціація репродуктології та ембріології, Міжнародна організація з дослідження головного мозку, Регіональне європейське бюро ВООЗ, Американський медичний науково-дослідницький фонд та багатьма ін.

Заклад є сучасним багатопрофільним навчальний закладом із потужною науковою й матеріально-технічною базою, що нараховує 6 навчальних науково-виробничих об’єднань, а також наукові інститути та центри: Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут мітохондріальної та епігеномної медицини, Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ, Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка», Університетський стоматологічний центр, Медичний фаховий коледж. В університеті функціонують центральна науково-дослідна лабораторія та  4 проблемні лабораторії.

Інноваційний підхід до освітніх послуг забезпечують Центр тривимірних технологій, Симуляційний центр, стоматологічні фантомні класи. Дистанційне навчання студентів забезпечено інформаційно-комунікативними технологіями Центру дистанційного навчання.

Лікувально-консультативна робота та клінічна підготовка студентів, лікарів-інтернів здійснюється в університеті на 48 клінічних кафедрах, які розміщуються на клінічних базах лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних закладів м. Харкова.

Наукова бібліотека ХНМУ – сучасний інформаційний комплекс з розгалуженою мережею пунктів обслуговування користувачів всіх категорій: 5 абонементів, 15 читальних залів та залів для самостійної роботи на 680 посадкових місць, включаючи коворкінг і читальні зали в 5 студентських гуртожитках. Загальний бібліотечний фонд налічує майже 1,3 млн примірників, зокрема 46 тис. — у цифровому форматі, включає як вітчизняні, так і оригінальні зарубіжні видання світових видавництв — Elsevier, McGraw Hill, Oxford Press, Springer та ін.

В університеті функціонують 6 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 16 спеціальностями.

Харківський національний медичний університет з 1951р., одним із перших у країні, почав готувати медичні кадри для зарубіжних країн. За цей час університетом було підготовлено понад 3600 спеціалістів для 125 країн світу. У рамках міжнародного партнерства Університет реалізує понад 65 програм академічної мобільності та співпрацює з більш ніж 100 закордонними партнерами.

У закладі широко розвинена діяльність органів студентського самоврядування. Його представники беруть активну участь у процесі внутрішнього забезпечення якості, моніторингу та оцінки освітніх програм, його представники входять до складу Вченої ради університету та Вчених рад факультетів, є представниками Конференції трудового колективу.

Для вирішення основних завдань фізкультурно-оздоровчої діяльності в університеті діють 18 секцій спортивної досконалості. Розвитку креативних здібностей сприяє активне заняття студентів різними видами художньої творчості в Молодіжному центрі ХНМУ, який нараховує 28 творчі гуртки та клуби за інтересами. У цілому в навчальному закладі створені всі умови для успішного навчання, проведення наукових досліджень, набуття практичних навичок лікарської професії, всебічного розвитку молоді.

Про нас

Харківський національний медичний університет має більш ніж 200-річну історію розвитку.

Сьогодні ХНМУ – це інноваційний, багатопрофільний заклад вищої освіти із потужною науковою й матеріально-технічною базою, який здійснює підготовку фахівців згідно зі світовими стандартами медичної освіти, що відповідають сучасним та майбутнім запитам ринку праці.

Підготовкою студентів займаються досвідчені викладачі, професіонали своєї справи, серед яких 150 докторів наук та 590 кандидатів наук. Практичні навички відпрацьовуються завдяки сучасним симуляційним технологіям, що моделюють різноманітні клінічні ситуації, та на клінічних кафедрах, які розташовані на базі лікувально-профілактичних закладів міста й області.

Партнерами харківського медуніверситету є 77 освітніх, клінічних та науково-дослідницьких установ з 24 країн світу, в яких студенти щорічно проходять стажування та семестрове навчання. Окрім цього, на постійній основі проводяться міжнародні науково-практичні конференції, симпозіуми та тренінги з підвищення кваліфікації.

Важливим фактором для студентів є визнання диплому медичного університету Харкова у більшості країн світу, що дозволяє проводити професійну діяльність не тільки в Україні, а й поза її межами.