Музеї кафедри анатомії людини
Навчальний музей кафедри анатомії людини

Навчальний музей був започаткований з моменту заснування кафедри у 1804 р. Перші музейні препарати були придбані в Москві, Санкт-Петербурзі та за кордоном (Франція). Поступово кількість препаратів збільшувалась як за рахунок натуральних препаратів, зроблених на кафедрі, так і штучних, виготовлених з воску (роботи Ванноті, Барминського) або з пап’є-маше.

У 1867 р. професор І.К. Вагнер під час завідування кафедрою розділив музейні препарати на експозиції для двох окремих музеїв: так було створено музей нормальної анатомії та музей патологічної анатомії. На той час музей нормальної анатомії нараховував 506 препаратів, серед яких було 194 сухих препаратів, 107 кісток, 167 препаратів органів та 38 штучних препаратів.

Подальшого розвитку організація музею отримала під час керівництва кафедрою акад. В.П. Воробйовим. Було розроблено схему розташування шаф із препаратами для того, щоб вони були доступні для огляду з усіх боків і добре освітлені.

На сьогодні навчальний музей займає два зали на першому поверсі кафедри, де був зроблений капітальний ремонт з реставрацією шаф. Музейні препарати здебільшого виготовляються співробітниками кафедри та студентами наукового гуртка, тому що робота над ними вимагає глибоких анатомічних знань, володіння навичками препарування.

У музеї представлено понад 2 500 препаратів усіх систем організму людини. Вони розташовані відповідно до плану вивчення анатомії та демонструють нормальну анатомічну будову органів людини, а деякі препарати показують вади розвитку.

Музей кафедри постійно використовується в навчальному процесі, а також під час самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять та іспитів. У музеї проводяться лекції-екскурсії для студентів інших навчальних закладів та школярів старших класів міста й області з метою профорієнтації та вступу до нашого університету.

Музей становлення людини

За ініціативою академіка В.П. Воробйова, який високо цінував наукове значення музеїв, 18 грудня 1931 р. було створено музей, який існує до цього часу і має назву «Музей становлення людини». У ньому згідно із задумом великого вченого були зібрані експонати, які ілюструють розвиток органів і систем хребетних тварин і особливо людини в онтогенезі.

У музеї є унікальні муміфіковані препарати органів тіла людини, які були виготовлені ще у ХVIIІ сторіччі. Частина з них були придбана першими завідувачами кафедри в Німеччині, інші – виготовлені викладачами безпосередньо на кафедрі. На цей час основна кількість препаратів цього музею – це препарати з докторських і кандидатських дисертацій співробітників кафедри за останні 80 років.

Особливу цінність представляють натуральні препарати з анатомії лімфатичної системи, виконані учнем акад. В.П. Воробйова – Г.М. Іосіфовим.

Отже, Музей становлення людини сьогодні – це не лише науково-методичний центр для вчених-медиків, біологів та представників ветеринарної медицини, а й жива історія розвитку та досягнень Харківської анатомічної школи в цілому.

Меморіальний музей академіка В.П. Воробйова

Меморіальний музей академіка В.П. Воробйова був створений колективом кафедри під керівництвом професора Р.Д. Синельникова в 1957 р. з метою увічнення пам’яті В.П. Воробйова. У музеї представлені матеріали, що відображають життя, наукову спадщина і школу великого вченого, участь В.П. Воробйова і його учнів у бальзамуванні тіла В.І. Леніна. Виставлені виготовлені ним натуральні препарати нервів серця людини, які лягли в основу відомої класифікації серцевих сплетень за Воробйовим.

Музей був реконструйований у 2000 р.: виготовлена воскова фігура академіка В.П. Воробйова і відтворений кабінет вченого, де відображено робочий інтер’єр і зібрані його особисті речі. Тут зберігається посмертна маска обличчя В.П. Воробйова.