Документи обговорення освітньої програми “Технології медичної діагностики та лікування” (доктор філософії)