Документи акредитації освітньої програми “Медицина” (доктор філософії)