Студентський науковий гурток кафедри латинської мови та медичної термінології

Керівник гуртка: доц. Литовська Олександра Веніамінівна, канд. філол. наук.

Члени СНТ: студенти 1-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць в online форматі (Zoom, Google-meet) або очно на кафедрі.

На засіданнях викладач знайомить студентів із цікавими лінгвістичними явищами у царині медичної термінології. Студенти виступають із міні-презентаціями за результатами пошукової роботи.

Після виступів відбувається обговорення доповідей, дискусії.

Напрями роботи:

 • аналіз професійної медичної термінології;
 • порівняльний аналіз медичної лексики в латинській, українській, англійській та інших мовах;
 • вивчення етимології латинських та українських анатомічних та клінічних термінів;
 • знайомство з епонімами та їхніми еквівалентами у назвах частин тіла людини та патологій;
 • дослідження синонімії та квазісинонімії у анатомічній та клінічній термінології;
 • знайомство з принципами абревіації та функціонуванням латинських скорочень у медицині та повсякденному житті. Джерела та матеріали:
 • Nomina anatomica латинською, українською, англійською мовами;
 • анатомічні атласи;
 • етимологічні словники;
 • тлумачні та енциклопедичні медичні словники українською та англійською мовами (зокрема, Stedman’s medical dictionary, Dorland’s medical dictionary);
 • словники медичних епонімів та абревіатур;
 • перекладні словники (латинська, давньогрецька, українська, англійська мови);
 • інтернет-сайти (Nomina anatomica, Anatom.ua, Whonamedit – dictionary of medical eponyms, etymonline.com)

Мета роботи СНТ:

 • сформувати навички самостійної пошукової роботи;
 • навчитися аналізувати та систематизувати великий обсяг інформації;
 • одержати досвід роботи зі словниками, у тому числі іншомовними;
 • познайомитися з варіативністю професійної лексики та збагатити словниковий запас;
 • розуміти та свідомо використовувати синоніми, епоніми, абревіатури у професійній комунікації;
 • навчитися визначати значення незнайомих термінів на підставі їхньої морфологічної будови;
 • усвідомити зв’язок між історією медицини, практичною діяльністю лікаря та формуванням професійної мови;
 • підготовка для участі у наукових конференціях та написання дослідницьких робіт.

Результати роботи гуртка:

 • презентація результатів пошукової роботи учасників гуртка у вигляді інформаційного контенту соціальних мереж кафедри латинської
 • доповіді та публікації на конференціях ХНМУ «Медицина ІІІ тисячоліття» та «Ars studendi terminologiae medicinali», а також наукових форумах інших медичних ЗВО України