Наукова робота кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса

Наукові інтереси кафедри. З кінця ХІХ ст. й до кінця ХХ ст. науковим кредо кафедри було судово-медичне дослідження речових доказів. З 90-х років ХХ ст. та на сьогодні на кафедрі піддається ретельному судово-медичному розгляду встановлення ступеня достовірності висновків експерта про причину смерті (унаслідок повішення, утоплення, отруєння алкоголем, отруєння окисом вуглецю, переохолодження організму, раптової кардіальної смерті) на основі математичних методів. Також до наукових інтересів кафедри відносяться наукові дослідження з питань судово-гістологічної діагностики змін деяких ендокринних залоз у посттравматичному періоді в загиблих; судово-медичної діагностики смертельних отруєнь алкоголем; діагностики ушкоджень унаслідок пострілів із пневматичної зброї; оцінки ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у результаті травми органів слуху, зору, шийного відділу хребта, дихальної системи, нижньої кінцівки; судово-медичної діагностики раптової кардіальної смерті; давності настання смерті; давності утворення плям крові та ін. Відомими є історичні дослідження щодо становлення та розвитку харківської судово-медичної школи.

– Теми наукових досліджень, НДР кафедри.
Тема НДР кафедри – «Визначення давності настання смерті та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень за судово-медичними діагностичними ознаками», термін виконання 2021–2023 р.

– Підготовка PhD, докторів наук.
Сьогодні на кафедрі виконується 2 докторські дисертації та одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

– Захист дисертаційних робіт.
За останні роки співробітниками кафедри було захищено та затверджено ДАК МОН України 11 кандидатських дисертацій. У поточному році на кафедрі було захищено дві кандидатські дисертації.

– Наукова продукція кафедри: патенти, монографії, авторські свідоцтва, статті та ін.
За останні 10 років співробітниками кафедри було надруковано 350 статей у журналах та збірниках наукових праць, видано 7 монографій та 2 патенти України.

– Науково-практичні конференції, що проводить кафедра.
У 2019 році на кафедрі була проведена міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса.

– та інше