Про нас

Основні напрями діяльності кафедри: освітня, наукова та лікувально-консультативна робота.

Навчальна діяльність кафедри охоплює слухачів післядипломної освіти: лікарі-інтерни, лікарі лікувального профілю. У навчальному процесі широко застосовуються сучасні технічні засоби: інтернет, комп’ютерні технології, телемедицина і дистанційне навчання. На кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації, майстер-класи.
У діагностиці та лікуванні хворих співробітники кафедри застосовують сучасні енергосистеми, відео-лапароскопічну, відео-ендоскопічну, ультразвукову техніку.

Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями з хірургії, торакальної хірургії, ендоскопії та ендоскопічної хірургії, урології, УЗД-діагностики, які регулярно підвищують свій професійний рівень, виконують великий обсяг науково-педагогічної роботи, приймають активну участь в роботі з’їздів, міжнародних конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій за відповідними спеціальностями, в тому числі і за кордоном.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є оптимізація шляхів діагностики, хірургічного, відео-ендоскопічного та відео-лапароскопічного лікування захворювань гепатопанкреатодуоденальной зони, шлунково-кишкового тракту.
Удосконалюються методи хірургічного лікування діафрагмальних кил, ахалазії кардії з використанням лапароскопічних технологій та алопластичних матеріалів.

Важливе значення надається вдосконаленню діагностики та лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини.
Базами кафедри є: Університеська клініка ХНМУ, хірургічний корпус КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25», КНП «Міська клінічна лікарня №13», Харківський військовий медично-клінічний центр північного регіону міністерства оборони України.

Контактні дані
Адреса:
Університеська клініка ХНМУ, вул. Олександра Шпейєра, 4, м. Харків
Завідувач
Велігоцький Олексій Миколайович
д.мед.н., професор
om.velihotskyi@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Шептуха Артем Олексійович
Відповідальний за навчальну роботу, завуч кафедри, к.мед.н., доцент
ao.sheptukha@knmu.edu.ua
Арутюнов Сергій Едуардович
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н., доцент
se.arutiunov@knmu.edu.ua
Трушин Олександр Сергійович
Відповідальний за роботу з лікарями-інтернами, к.мед.н., доцент
os.trushyn@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Борисенко Вадим Борисович
д.мед.н., професор
vb.borysenko@knmu.edu.ua
Клименко Михайло Вікторович
к.мед.н., доцент
mv.klymenko@knmu.edu.ua
Донцов Ігор Вікторович
к.мед.н., асистент
iv.dontsov@knmu.edu.ua