III medical faculty
High level of practical training of students

About us

The main goal of the faculty is to ensure the realization of the mission of KhNMU — creating educational and scientific values in the field of health care, promoting the expansion of this field in accordance with the needs and trends of modern society, socio-economic situation, and guaranteeing acquisition of appropriate competencies to ensure competitiveness in the domestic and international labor market.

Today the III Medical Faculty of the University prepares students for the following specialties: “Medicine” (educational qualification level “Master”); “Pediatrics” (educational qualification level “Master”); “Nursing” (bachelor’s and master’s degree); “Social work” (higher education degree «bachelor»).

Faculty staff strive to ensure that each graduate fully acquires professional skills and masters the latest methods of disease diagnosis and treatment of patients.

All graduates of the faculty employ by profession, which is not only a confirmation of the high rating of KhNMU, but also testifies to the high qualification of the teaching staff of the faculty and the serious, purposeful work of its students.

The faculty consists of 7 departments: Department of Obstetrics and Gynecology №2, Department of Pediatric Infectious Diseases, Department of Oncology, Department of Pediatrics №1 and Neonatology, Department of Propaedeutics of Internal Medicine №2 and Nursing, Department of Propaedeutics of Pediatrics, Department of Radiology №1 and Radiation medicine.

Contacts
Address:
Nauki Ave, 4, Kharkiv, 61022
Dean
Panchenko Mykola Volodymyrovych
Doctor of Medical Sciences, Professor of Ophthalmology
+38 057 707 73 54 mv.panchenko@knmu.edu.ua
Deputy deans
Rykhlik Svitlana Vasylivna
Ph.D. of Medical Sciences, Associate Professor of Department of Histology, Cytology and Embryology
sv.rykhlik@knmu.edu.ua
Sulkhdost Inna Alexandrovna
Ph.D. of Medical Sciences, Associate Professor of Department of General and Clinical Pathological Physiology named after D.O. Alpern
io.sulkhdost@knmu.edu.ua
Trotsenko Alexey Vladimirovich
Teacher of Department of Social Sciences
ov.trotsenko@knmu.edu
History of the faculty

Сучасний ІІІ медичний факультет Харківського національного медичного університету сформовано на базі педіатричного факультету Харківського медичного інституту, який у свою чергу увібрав у себе досягнення славетної харківської педіатричної школи. Свій початок ця школа веде з 1812 р., коли в Харківському імператорському університеті на кафедрі повивального мистецтва вводиться для вивчення курс дитячих хвороб. Протягом ХІХ ст. проблема дитячого здоров’я набуває значної актуальності, і в 1892 р. в університеті відкривається перша кафедра педіатрії під керівництвом талановитого лікаря-педіатра, професора Михайла Деєвича Пономарьова. Його продовжувач, професор Іван Віссаріонович Троїцький в непростих умовах Першої світової і Громадянської воєн організував будівництво в Харкові дитячої університетської клініки – однієї з перших на теренах Російської імперії.

Відлік свого історичного минулого факультет починає з 1930 р., коли відповідно до рішення керівництва СРСР було розпочато підготовку не лікарів-універсалів, а фахівців за певними галузями системи охорони здоров′я. Вперше в світовій історії сфера материнства і дитинства стає пріоритетним напрямком державної політики, тому питанням профілактики здоров′я матері і дитини та лікування дитячої захворюваності було приділено значну увагу. В Харківському медичному інституті були сформовані три факультети: лікувально-профілактичний, охорони материнства і дитинства (педіатрія) та санітарно-гігієнічний.

Faculty today

Сьогодні факультет є одним із провідних серед факультетів медичних ЗВО України за підготовкою лікарів, медичних сестер та соціальних робітників. За час свого існування на факультеті підготовлено більше 10000 фахівців названих спеціальностей.

Невпинно зростає кадровий потенціал професорсько-викладацького складу. На кафедрах факультету працює понад 120 викладачів, 6 академіків академій наук, заслужених працівників вищої школи та діячів науки і техніки України, 24 доктори медичних наук, 80 кандидатів медичних наук.

Постійно вдосконалюється педагогічне мистецтво викладачів. Свідченням цього є те, що лише за період з 2015 по 2020 рр. співробітниками кафедр факультету видано 45 учбових видань, 194 методичних вказівок та 110 методичних рекомендацій. Постійний пошук нових методик викладання стало візитною карткою викладачів, що дозволяє факультету успішно здійснювати підготовку фахівців за чотирма спеціальностями («Медицина», «Педіатрія», «Медсестринство», «Соціальна робота»).

Student Life

На факультеті створені всі умови для навчання, мешкання і відпочинку студентів. Активну роботу протягом навчального року здійснювали Студентське самоврядування та профспілкове бюро студентів факультету. Важливу роль у вихованні громадянських чеснот серед наших студентів відіграє робота щодо залучення їх до участі у волонтерському русі. Студентська громада факультету постійно бере участь у численних благодійних акціях, серед яких найзначнішими є:

  • Догляд за могилами відомих вчених-медиків;
  • Робота волонтерів з хоспісами м. Харкова;
  • Робота волонтерів на пунктах вакцинації від COVID-19;
  • Підтримка дитячої школи-інтернату м. Куп’янськ;
  • Акція «Від серця до серця»;
  • Донорство.

Велику увагу деканат приділяє залученню студентів до таких напрямків діяльності, як робота з іноземними студентами, мистецько-естетичне виховання та інше.

З кожним роком набирає масовості рух за здоровий спосіб життя. Студенти факультету взяли активну участь у Спартакіадах на рівні гуртожитків і факультетів університету та між ЗВО м. Харкова, де неодноразово займали призові місця.

Крім того, значна кількість студентів є учасниками туристичних подорожей, які надзвичайно корисні для здоров’я і багаті на позитивні враження.

Scientific work

На всіх кафедрах факультету ведеться велика і плідна наукова робота, є можливість навчання в аспірантурі і докторантурі.

За підсумками науково-дослідної роботи лише у 2015–2020 н.р. співробітниками кафедр факультету видано 22 монографій та 28 інформаційних листів. Викладацьким колективом кафедр факультету одержано 74 патенти України на корисну модель та 67 галузевих нововведень.

Одним із найважливіших напрямків роботи на факультеті є підготовка наукових кадрів. За останні 5 років співробітниками факультету було захищено 20 кандидатських і 8 докторських дисертацій, що є вагомим внеском у міжнародний рейтинг ХНМУ.

Питанню підвищення наукового рівня викладачів приділяється дедалі більше уваги, оскільки саме розвиток науки визначає рівень розвитку інтелектуальної сфери будь-якого суспільства. Наразі, нашими співробітниками заплановано виконання найближчим часом 44 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Про активну наукову діяльність викладацького складу факультету свідчить значний об′єм підготовки наукових публікацій. Зокрема, опубліковано 375 наукових статей та 1296 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Treatment work

Високі вимоги до кадрового потенціалу кафедр факультету зумовлені тим, що усі 7 кафедр ІІІ медичного факультету (100 %) є клінічними. Вони розташовані на базах лікувально-профілактичних закладів міста Харкова і діють згідно з типовими угодами  відповідно до наказів МОЗ України.

Співробітники клінічних кафедр факультету надають висококваліфіковану медичну і консультативну допомогу мешканцям Харкова і Харківської області, пацієнтам з інших областей і регіонів України, а також громадянам інших держав.

Лише за останній рік співробітниками факультету було надано медичну допомогу в таких об’ємах: проконсультовано хворих – 45149 осіб, проведено оперативних втручань – 3338 осіб.

International work

За останні роки на факультеті активізувалася діяльність із міжнародної співпраці. Щороку значна кількість студентів і співробітників факультету бере участь у міжнародних науково-практичних конференція, конгресах і симпозіумах. З 2017 р. наші студенти розпочали практику щорічного стажування у закордонних медичних центрах країн ЄС, Казахстану, Грузії, Ірану та ін. Крім того, факультет взяв участь у програмах академічного обміну, забезпечує прийом і кураторство над іноземними студентами, які прибувають у ХНМУ по програмі проходження навчальної практики зі спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія».