Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ
Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ
Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ

Про нас

Навчально-науковий інститут якості освіти (ННІ ЯО) об’єднує підрозділи та відділи університету, що відповідають за діяльність та розвиток навчального, навчально-методичного, соціально-психологічного, науково-інтелектуального, інформаційно-технологічного напрямів роботи університету та підпорядковується ректору та першому проректору з науково-педагогічної роботи. Створений у вересні 2016 року за наказом ректора на підставі рішення Вченої ради університету шляхом реорганізації Навчально-наукового центру.

Основні напрями діяльності ННІ ЯО

ННІ ЯО має на меті вдосконалення та розвиток:

  • системи забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті;
  • наукового і навчально-методичного забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження у практику отриманих результатів;
  • організації та спеціалізованого впровадження низки заходів, спрямованих на підвищення якості надання освітніх послуг та професійної компетентності здобувачів освіти шляхом оновлення і розширення методик, систем, засобів та інноваційної складової умов надання професійних знань, умінь, навичок та практичного досвіду;
  • створення умов для безперервності та наступності освіти, реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних завдань Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.
Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, корпус УЛК, 4-й поверх
Директор
Завгородній Ігор Володимирович
доктор медичних наук, професор
+38 057 707 72 65
Заступники
Перцев Дмитро Павлович
кандидат медичних наук, доцент
Мацько Андрій Михайлович
Чухно Інна Анатоліївна
кандидат наук з державного управління, доцент
+38 057 707-72-02

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/knmuedu/public_html/wp-content/themes/knmu_theme/template-parts/info/section-rooms.php on line 11

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/knmuedu/public_html/wp-content/themes/knmu_theme/template-parts/info/section-rooms.php on line 18
Про наш університет

Університет сьогодні – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою, що включає: Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут якості освіти, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян. Університет сьогодні – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою.

Університет сьогодні – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою, що включає: Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут якості освіти, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян. Університет сьогодні – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою.