Оголошується набір майбутніх здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Клінічна психологія», спеціальність: 053 «Психологія»

Освітній рівень: БАКАЛАВР (на основі повної загальної середньої освіти):

вступ здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту 2024-2022 років або ЗНО 2021 року.

Бал для участі у конкурсі: 100 балів та вище.
Також для вступу потрібен мотиваційний лист!
Вимоги та критерії мотиваційного листа дивиться на сайті університету, вкладка «Вступна кампанія».
Навчання проводиться за денною формою здобуття освіти.
Термін навчання: 3 роки 10 місяців.


Освітній рівень: МАГІСТР (на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю, ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст»  за спеціальністю 053 «Психологія» та галузі знань 22 «Охорони здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 227 «Терапія та реабілітація» («Фізична терапія, ерготерапія»)):

вступ здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023, 2024 р.р. та ЄФВВ 2024 р (предметний тест з психології та соціології або з педагогіки та психології):

ЄВІ складається з двох компонентів:

  1. Іноземна мова;
  2. Тест загальної навчальної компетенції.

Мінімальний бал для участі у конкурсі: 100 балів з кожного компоненту.
Також для вступу потрібен мотиваційний лист!
Вимоги та критерії мотиваційного листа дивиться на сайті університету, вкладка «Вступна кампанія».
Навчання проводиться за денною формою здобуття освіти.
Термін навчання: 1 рік 6 місяців.

Можливості для працевлаштування:
Випускник отримує можливість обіймати первинні посади відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010.

Фахівці в галузі психології: практичний психолог, психолог, головний психолог,  начальник центру психологічного забезпечення, тощо, наукові співробітники (психологія, клінічна психологія), фахівці в галузі соціального захисту населення, клінічний психолог.

Випускники можуть працювати у складі мультидисциплінарної команди в закладах охорони здоров’я.

Додатково випускники отримують усі необхідні знання і вміння для організації приватної практики як психолог, коуч, тренер тощо.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Освітньо-професійна програма:
Клінічна психологія
Освітній рівень: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр в області клінічної психології
Освітній рівень: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з клінічної психології

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

програма підготовки орієнтована на інтеграцію знань з психології, клінічної психології, нейропсихології, патопсихології, психології девіантного розвитку та поведінки,  консультативної психології, діагностики та оцінки, соціальної психології в формуванні професійних умінь та навичок для роботи клінічного психолога в практичному та дослідницькому середовищі.

Додаткові переваги:

  • якість освітнього процесу на рівні міжнародних стандартів, участь в проєктах від країн-партнерів Європейського союзу;
  • спеціальні дисципліни, що орієнтовані на такі сучасні напрямки як психосоматика, психологія харчової поведінки, психологія залежної поведінки, арт-терапія в клінічній психології тощо;
  • сучасні бази практики в закладах охорони здоров’я міста  Харкова.