Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Громадське здоров’я»

Одна з найстаріших та провідних шкіл України – Харківський національний медичний університет оголошує набір вступників на навчання за ступенем «Магістр» зі спеціальності «Громадське здоров’я» на перший рік навчання на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі строком навчання 1 рік 10 міс (заочна форма здобуття освіти).

«Громадське здоров’я» – це нова перспективна спеціальність на теренах України у сфері профілактичної медицини.

«Громадське здоров’я» – це наука та практика попередження захворювань, продовження життя та зміцнення здоров’я за допомогою організованих заходів. Здоров’я населення на сучасному етапі можна забезпечити лише за участю всіх структурних елементів суспільства. Воно залежить не лише від системи охорони здоров’я та поведінки самої людини, але й від законодавчої бази країни, від екологічної ситуації, умов праці та житлових умов населення, від якості харчування та інших не менш важливих факторів життя. Для вирішення цих питань потрібні спеціалісти з громадського здоров’я, які зможуть залучити до забезпечення здоров’я населення політиків, органи місцевого самоврядування, роботодавців, суспільні та релігійні організації, бізнес, університети, школи, сім’ї. Спеціалісти такого рівня мають вміти розробляти профілактичні програми та втілювати їх у життя.

Фахівці з «Громадського здоров’я» можуть виконувати свої професійні обов’язки в закладах охорони здоров’я системи громадського здоров’я та інших закладах і установах, які виконують у тому числі функції громадського здоров’я. Згідно з діючим законодавством вони можуть обіймати такі посади:

Професіонали в галузі статистики.
Професіонали-статистики.
Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук.
Професіонали в галузі медико-профілактичної справи.
Фахівець з громадського здоров’я.
Фахівець з довкілля та здоров’я.

Випускник з дипломом другого рівня вищої освіти магістра громадського здоров’я може працювати на різних рівнях управління охороною здоров’я, обіймати посади керівників, заступників та працівників структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України та Управління держпродспоживслужби тощо.

Студенти, які навчаються на спеціальності «Громадське здоров’я», вміють розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері громадського здоров’я в умовах невизначеності, шляхом набуття загальних і спеціальних компетентностей з організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проєктної, науково-дослідної діяльності у сфері громадського здоров’я.

Адреса Приймальної комісії:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна (вхід з вул. Літературна)
тел.: (057) 707-73-28, 705-07-20,
моб. тел. (098) 211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua
web: knmu.edu.ua