Вступ до магістратури

Харківський національний медичний університет запрошує бажаючих для отримання ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ на основі раніше здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями:

 1. 011 Освітні, педагогічні науки –підготовка педагогічних працівників вищої школи в галузі освіти і педагогіки з професійною кваліфікацією: викладач закладів вищої освіти.

Фахівці отримують підготовку для викладацької, освітньої, науково-методичної та організаційної діяльності в системі вищої освіти України.

Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:
33 – Фахівці в галузі освіти. Магістр вищої школи
231 – Викладачі університетів та закладів вищої освіти

Вступ здійснюється тільки за результатом написання мотиваційного листа!
Вимоги та критерії мотиваційного листа дивиться на сайті університету
Без ЗНО чи фахових вступних випробувань!

«Освітні, педагогічні науки»,
ступінь магістр

Реєстрація електронного кабінету
з 1 серпня 2022 року
Прийом заяв та документів

з 16 серпня до 18.00 15 вересня

Перелік документів для вступу
– копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
–  копія документа, що посвідчує особу та громадянство, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
– копія військового квитка або приписного свідоцтва;
– копія ідентифікаційного номера;
мотиваційний лист;
результати флюорографії (дійсні протягом 1 року);
– 6 кольорових фотокарток розмiром 3 х 4 см;
– 3 конверти з марками та зворотньою адресою;
– папка для паперів на зав’язках.

Вартість навчання на 2022 рік

Спеціальність Вартість навчання за весь період (грн.) Вартість навчання за рік (грн.)
«Освітні, педагогічні науки»,
ступінь магістр (1 рік 5 міс), заочна форма здобуття освіти
17400

11600

Запрошуємо на навчання !!!

2. 281 Публічне управління та адміністрування – забезпечує академічну підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння при розв’язанні складних задач і проблем у галузі публічного управління та адміністрування та ефективного виконання управлінських функцій у сфері управління охороною здоров’я. За результатами атестації присвоюється кваліфікація Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності. Фахівець підготовлений до роботи:

 • на керівних посадах у закладах охорони здоров’я;
 • на посадах державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади, зокрема в сфері управління системою охорони здоров’я;
 • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, зокрема у сфері охорони здоров’я;
 • на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

ХНМУ проводить підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння при розв’язанні складних задач і проблем у галузі публічного управління та адміністрування в умовах невизначеності та ефективного виконання управлінських функцій у сфері управління охороною здоров’я.

«Публічне управління та адміністрування», ступінь магістр

Реєстрація електронного кабінету з 1 серпня 2022 року
Прийом заяв та документів з 16 серпня до 18.00 15 вересня 2022 року

Вступ здійснюється за результатами магістерського тесту навчальної компетенції або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту з основ економіки та управління. Також потрібен мотиваційний лист.

Строки проведення вступних випробувань

Спеціальність Конкурсні предмети Дата проведення
«Публічне управління та адміністрування», ступінь магістр Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови та фаховий іспит з основи економіки та управління з 25 до 31 серпня 2022 року

Перелік документів для вступу
– копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
–  копія документа, що посвідчує особу та громадянство, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
– копія військового квитка або приписного свідоцтва;
– копія ідентифікаційного номера;
– мотиваційний лист;
 результати флюорографії (дійсні протягом 1 року);
– 6 кольорових фотокарток розмiром 3 х 4 см;
– 3 конверти з марками та зворотньою адресою;
– папка для паперів на зав’язках.

Вартість навчання на 2022 рік

Спеціальність Вартість навчання за весь період (грн.) Вартість навчання за рік (грн.)
«Публічне управління та адміністрування», ступінь магістр (1 рік 5 міс), заочна форма здобуття освіти 19800

13200

Запрошуємо на навчання !!!


 

Шановні вступники! Запрошуємо на навчання до ХНМУ на спеціальність "Педіатрія"

У сучасному суспільстві відбувається значна переоцінка цінностей і на перше місце висувається рівень життя людини. Здоров’я маленької людини цілком залежить від правильно поставленого діагнозу і подальшого лікування, саме тому професія педіатр дуже відповідальна та набуває актуальності сьогодні, як ніколи. Педіатр – це особлива професія, яка передбачає досконале знання специфіки дитячого здоров`я та дитячих захворювань, а так само методи їх лікування та профілактики.

Навчання за спеціальністю «Педіатрія» має свої суттєві переваги перед іншими спеціальностями, зокрема:

 •    можливість працювати лікарем не лише з дітьми, але й з дорослими пацієнтами;
 •    наближення навчання до практичної діяльності лікаря, залучення до навчального процесу практичного досвіду лікарів-педіатрів;
 •    в освітньому підході забезпечується допомога у виявленні індивідуальних здібностей лікаря, формування його власних поглядів на лікувальний процес;
 •    побудова програми курсів за міждисциплінарним принципом, який забезпечує отримання лікарем завершеного комплексу професійних навичок.

Після отримання диплома лікаря за спеціальністю «Педіатрія» передбачається проходження інтернатури з можливістю отримання наступної спеціалізації:

 • Педіатрія
 • Дитяча хірургія
 • Неонатологія
 • Дитяча анестезіологія
 • Загальна практика – сімейна медицина
Педіатрія має наступні, так звані, вузькі спеціальності:
 • Педіатр (у т.ч. дільничий)
 • Фтизіатр
 • Гастроентеролог
 • Гематолог
 • Дерматовенеролог
 • Ендокринолог
 • Імунолог
 • Інфекціоніст
 • Кардіоревматолог
 • Невролог
 • Нефролог
 • Алерголог
 • Психіатр (у т.ч. підлітковий)
 • Пульмонолог
Дитяча хірургія має такі напрямки як:
 • Дитячий хірург
 • Дитячий уролог
 • Гінеколог дитячого та підліткового віку
 • Дитячий нейрохірург
 • Онколог
 • Ортопед-травматолог
 • Отоларинголог
 • Офтальмолог
 • Патологоанатом

Важливу роль відіграє така спеціальність як «Дитяча анестезіологія», без якої неможливе жодне хірургічне втручання.

Однією з нових та перспективних спеціальностей є «Неонатологія», яка являє собою догляд за дитиною у перші 28 діб її життя.

Основною метою навчання за спеціальністю «Педіатрія» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які досконало знають свою справу, мають високу фундаментальну і професійну підготовку. Навчання майбутніх лікарів-педіатрів ведеться на профільних кафедрах під керівництвом досвідчених викладачів – докторів і кандидатів медичних наук. Заняття проводяться на клінічних кафедрах, що розташовані на базі провідних клінік м. Харкова: обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, обласна дитяча інфекційна лікарня, інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, міська багатопрофільна лікарня №17. Викладання ведеться відповідно до сучасних вимог Вищої школи.

З кожним роком розширюються можливості для здійснення стажування наших студентів-педіатрів у закордонних навчальних та лікувальних установах. Договори про співпрацю у цій сфері з нашим університетом дають можливість стажування студентів у таких країнах як Німеччина, Польща, Іран, Казахстан, Литва, Грузія. Такий досвід є надзвичайно корисним для отримання сучасної медичної освіти.

Під час навчання за спеціальністю «Педіатрія» студенти мають можливість приймати участь в науковій роботі, самостійно виконувати наукові дослідження. Після закінчення навчання за спеціальністю «Педіатрія» є можливість продовжити професійну освіту за програмою PhD в аспірантурі.

Всі випускники факультету після закінчення університету працевлаштовуються за фахом, що служить підтвердженням не тільки високого рейтингу ХНМУ, але й високої кваліфікації професорсько-викладацького колективу і серйозної, цілеспрямованої роботи студентів.