Звернення до співробітників ХМАПО

Шановні колеги – співробітники ХМАПО!

Інформуємо вас, що на виконання наказу Міністерства охорони здоров‘я України від 15 березня 2021 р. №452 «Про реорганізацію Харківської медичної академії післядипломної освіти» та листа МОЗУ від 04.07.2022 р. №10-13/14807/2-22 розпочато заходи з реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти шляхом її приєднання до Харківського національного медичного університету.

Міністерством охорони здоров’я України утворено комісію з реорганізації ХМАПО та затверджено її склад.

Головою комісіі з реорганізації ХМАПО призначено М‘ясоєдова Валерія Васильовича – проректора з наукової роботи ХНМУ. До складу комісіі включено Міловідову Світлану Миколаївну – головного бухгалтера ХНМУ, Толстікову Олену Миколаївну – заступника ректора з економічних питань, В’юна Валерія Васильовича – директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ, Омельчук Олену Григорівну – начальника юридичного відділу ХНМУ, Каафарані Аббаса Махмуда – проректора з науково-педагогічної (міжнародної) діяльності ХМАПО, Орабіну Тетяну Миколаївну – керівника ескпертноі групи з координації медичних кадрів Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ, Надорака Володимира Володимировича – головного спеціаліста відділу договірної роботи Юридичного департаменту МОЗ, Боярчук Людмилу Іванівну – головного спеціаліста відділу керівних кадрів Управління по роботі з персоналом МОЗ, Сохань Тамару Петрівну – начальника відділу консолідованої звітності та бухгалтерського обліку Управління бухгалтерського обліку та звітності МОЗ, Ткаченко Людмилу Костянтинівну – головного спеціаліста відділу взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства Фінансово-економічного департаменту МОЗ.

Серед завдань комісіі з реорганізації ХМАПО:

  • забезпечення дотримання трудового законодавства щодо гарантій прав працівників ХМАПО;
  • проведення інвентаризації та оцінки наявного майна, що знаходиться на балансі ХМАПО, їх активів, пасивів, зобов´язань та їх передача на баланс ХНМУ;
  • передача ХНМУ майна, майнових прав та обов‘язків ХМАПО, що припиняється, стосовно її кредиторів та боржників, включаючи зобов‘язання, які оспорюються сторонами, правовстановлюючих документів ХМАПО.

Комісія з реорганізації звертається до керівників підрозділів і співробітників ХМАПО з проханням сприяти роботі комісіі.

З усіма питаннями, пропозиціями, зауваженнями просимо звертатися до голови комісіі з реорганізації – М‘ясоєдова Валерія Васильовича за телефоном (057) 705-07-09 та електронною поштою vv.miasoiedov@knmu.edu.ua

Звертаємо увагу на нову рубрику Реорганізація ХМАПО