Публікації у збірнику «Гастроентерологія»

Наука
27.10.2021

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редколегія збірника запрошує Вас присилати статті для публікації у збірнику «Гастроентерологія». Роботи у збірнику публікуються безкоштовно. Правила оформлення статей дивиться на сайті інституту gastro.org.ua в розділі: Збірник «Гастроентерологія».

Надіслати статтю для публікації на електронну адресу: gastrosbornik@gmail.com.

 Збірник включений в наукометричні і спеціалізовані бази даних Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat, РІНЦ (Science Index), Google Scholar, «Джерело», Кіберленінка, НБУ ім. В.І. Вернадського, CrossRef, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), SHERPA/RoMEO, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Наукова періодика України, ROAD, Open Academic Journals Index (OAJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), NLM-catalog, OpenAIRE.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал проходить стадію експертизи Консультативною комісією Scopus. Редакційна рада рекомендує публікувати статті англійською мовою, що приведе журнал до міжнародної читацької аудиторії.

Вимоги до оформлення статей