Оголошено набір на здобуття ОС «Магістр»

Нагадуємо Вам, що Харківський національний медичний університет в цьому році оголошує набір на здобуття ОС «Магістр» на спеціальності:

«Медицина», вступ на 2 курс на основі

  • ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» (5.12010101), «Сестринська справа» (5.12010102)
  • ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство», спеціалізація «Сестринська справа», «Лікувальна справа

Строк навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

«Стоматологія», вступ на 2 курс на основі

  • ОКР молодшого спеціаліста, спеціальність “Стоматологія ортопедична” (5.12010106)
  • ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 221 «Стоматологія», спеціалізація (освітньо-професійна програма) «Стоматологая ортопедична»

Строк навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти)