Новітні методики навчання в практиці кафедри

Кафедри
22.02.2022

Сучасні методики проведення практичних занять зі студентами – це вимога часу, що зазвичай підвищує інтерес здобувачів освіти до навчання. Таким чином процес набуття нових знань стає більш дієвим та ефективним.

Непростим завданням є підвищення мотивації студентів стоматологічних факультетів до засвоєння знань з внутрішньої медицини. Виходячи з цього, на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб викладачі Борис Шелест та Наталія Сухонос активно впроваджують такі методики, як навчання через відпрацювання професійних «клінічних» сценаріїв за допомогою кейс-методу та імітаційної гри.

Додатково під час таких занять ставлення стоматологів до таких форм проведення занять з’ясовується через інтерактивне онлайн-опитування. І вкрай важливо, що студенти сприймають такі інновації дуже позитивно, що у свою чергу змінює на краще комунікацію викладач – здобувач освіти.

Кафедра має намір ширше впроваджувати нові методи навчання, які вестимуть до активнішої участі стейкхолдерів в освітньому процесі, до більш динамічного засвоєння компетенцій та дозволять досягати значних позитивних змін у результатах академічної успішності.