Дистанційне стажування

«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Білостоцьким університетом (факультет Наук про Освіту), організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: «Навчально- наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи».

Дати проведення: 21 березня – 29 квітня 2022 року.

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Учасники стажування, використовуючи посилання на літературу по темі, аналіз прикладів, а також практичні завдання:

а) покращать свої компетенції у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн інструменти) та вдосконалять свої дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів);

б) зможуть оцінити потенційні переваги та проблеми застосування цих методів і форм у своїх навчальних закладах;

в) розроблять конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери власної науково- педагогічної діяльності.

Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM з професійним перекладом на українську мову

Кожному учаснику видається сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS). Програма відбувається з професійним перекладом на українську мову.

Детальна інформація щодо участі та вартості стажування за тел.: +38063 333 9152 або на сайті