Діяльність студентського наукового гуртка триває

Кафедри
23.05.2022

20 травня на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб відбулося онлайн-засідання наукового гуртка, формат якого представляв собою зустріч відкритої лекції-дискуссії.

Тему обрали самі студентами під час попереднього інтерактивного опитування. Здобувачів вищої медичної освіти IV–V курсів зацікавило питання щодо новітніх підходів до діагностики та лікування інфаркту міокарда. Проводив цей захід асистент кафедри доктор філософії Дмитро Мартовицький.

В основу презентації було покладено інтерпретацію та роз’яснення найостанніших рекомендацій що є на сьогодення із зазначеного питання – Acute coronary syndromes, NICE guideline [NG185] 2020, “2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain”,. 2017 Guidelines on Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting with ST-Segment Elevation, ESC Clinical Practice Guidelines, та 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC).

Проведене після лекції інтерактивне опитування продемонструвало, що засідання гуртка мало дуже позитивний зворотний зв’язок від слухачів. Така додаткова комунікація викладачів кафедри внутрішніх та професійних хвороб зі здобувачами вищої медичної освіти на найцікавіші для них теми сприяє ефективному освітньому процесу, робить його більш студентоцентрованим і підіймає рівень вмотивованості та академічної успішності.