Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (далі – вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я. Тривалість навчання в інтернатурі 1, 2 чи 3 роки.

В інтернатуру зараховуються випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря (провізора) і отримання диплому з певної лікарської (провізорської) спеціальності.

Підготовка лікарів і провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, відповідно до Кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей та провізорів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.93 р. № 208. Керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснює Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного медичного університету.

Документи
 • НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  Порядок зарахування на навчання на післядипломному етапі регламентовано наступними Наказами МОЗ України:

  1. Наказ №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ».
  2. Наказ №291 від 19.09.1996 р. «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів».
  3. Наказ №351_д «Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів».
  4. Наказ № 476-д «Про присвоєння звання лікаря (провізора) – спеціаліста та видачу сертифікату лікаря (провізора) – спеціаліста».
  5. Наказ №981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49».
  6. Наказ №359 від 19.12.1997 р. «Про подальше удосконалення атестації лікарів»
  7. Наказ №484 «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».
  8. Наказ №346 від 07.12.1998 р. «Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у ВНЗ». З додатком №447 від 23.09.2003 р., №230 від 24.04.2008 р.
  9. Наказ №166 від 22.07.1993 р. «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)».
  10. Наказ №48 від 17.03.1993 р. «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».
  11. Наказ №73 від 18.05.1994 р. «Про затвердження положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

 • ПАМ'ЯТКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

  Відповідно до Наказу МОЗ №291 від 19.09.2006 р. “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, листа МОЗ України №08.01.-26/1296 від 07.07.2003 р. лікар – інтерн зобов’язаний:

  1. Виконувати всі розпорядження ректорату та ННІПО ХНМУ.
  2. Чітко дотримуватись навчально – виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.
  3. При зміні прописки, прізвища, адреси місцяпроживання або контактного телефону, протягом 5 днів з моменту виникнення змін, повідомити ННІПО ХНМУ.
  4. Оформити та своєчасно заповнювати «Залікову книжку», «Посвідчення лікаря-інтерна», вести «Щоденник обліку роботи».
  5.Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.
  6.Своєчасно відробляти пропущенні заняття:
  6.1. Відпрацювання всіх видів пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску, тільки за дозволом ННІПО ХНМУ.
  6.2. При неявці на заняття на термін більш як 5 робочих днів (хвороба, тощо) – повідомити ННІПО ХНМУ та кафедру про причину відсутності.
  6.3. Після пропуску занять, для допуску до навчання, необхідно звернутись у ННІПО ХНМУ за дозволом встановленої форми.
  6.4. У ННІПО ХНМУ пред’являється документ, який підтверджує причину пропуску. У разі хвороби – Довідку про непрацездатність видану лікарською установою м.Харкова. Листки непрацездатності та довідки про хворобу, які видані іншими лікувальними закладами, підлягають реєстрації в Харкові.
  6.5.  У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, то незалежно від причини пропуску лікар – інтерн відраховується з інтернатури.
  7. Здати інтегрований ліцензійний іспит «Крок 3»:
  7.1. Підготовка до іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 1 року навчання. Дата здачі іспиту повідомляється ННІПО ХНМУ. До проведення ліцензованого іспиту «Крок 3» ННІПО ХНМУ проводить пробний «Крок», дату проведення якого встановлює ННІПО ХНМУ.
  7.2. Причину неявки на «Крок 3» лікар- інтерн повідомляє у ННІПО ХНМУ завчасно або у день здачі іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена. При неповажній причині пропуску – лікар-інтерн сплачує здачу іспиту та буде здавати його в «Центрі тестування МОЗ» м.Києва або повторно у ХНМУ у термін визначений наказом МОЗ.
  8. При закінченні інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).

  Очний цикл навчання (на кафедрі) проводиться згідно Наказу ректора ХНМУ. Всі питання, щодо навчально – виробничого процесу, лікар-інтерн погоджує і вирішує у ННІПО ХНМУ. При звернені у ННІПО при собі мати «Посвідчення лікаря-інтерна».
  Тел. ННІПО ХНМУ 707-72-93.

 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ ХНМУ ЗА КОНТРАКТОМ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

  1. Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
  2. Ідентифікаційний номер (оригінал, копія).
  3. Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище (копія).
  4. Диплом ВНЗ (оригінал, копія).
  5. Додаток до диплому (оригінал, копія).
  6. Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  7. Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  8. Довідка ВНЗ про навчання випускника за контрактом (оригінал).
  9. Лист від головного лікаря лікувального закладу (бази стажування) про згоду на навчання в інтернатурі даного випускника на заочному циклі (оригінал).
  10. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є юридична особа, необхідно представити гарантійний лист від імені організації на сплату навчання інтерна, на користь якого складено договір (оригінал).
  11. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від особи якого складено договір.
  12. Договір про навчання в інтернатурі (заочний цикл) (оригінал, копія).
  13. Швидкозшивач з перфорацією.
  14. 12 файлів для оформлення договору.
  15. 3 фотокартки (3х4).

  Оригінали документів надаються при оформленні договору.

 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ ХНМУ ЗА БЮДЖЕТОМ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

  1. Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
  2. Ідентифікаційний номер (оригінал, копія).
  3. Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище (копія).
  4. Диплом ВНЗ (оригінал, копія).
  5. Додаток до диплому (оригінал, копія).
  6. Посвідчення про направлення на роботу.
  7. Наказ ДОЗ про «Направлення на роботу та зарплату» для зарахування Сумським на Полтавським ДОЗ
  8. Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  9. Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  10. Швидкозшивач з перфорацією.
  11. 10 файлів.
  12. 3 фотокартки (3х4).

  Оригінали документів надаються при поданні документів.