V факультет з підготовки іноземних студентів ННІ ПІГ
Навчатись в університеті весело та захоплююче

Про нас

На факультеті здійснюється підготовка іноземних студентів за спеціальностями:

  • «Сестринська справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»). Мова навчання: англійська.
  • «Медицина» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»). Мова навчання: українська.
  • «Стоматологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»). Мова навчання: українська, англійська.

Під час навчання студенти мають змогу проходити академічну підготовку з медичних та стоматологічних спеціальностей, беруть участь у наукових конференціях, в дослідженні хворих, наданні першої медичної допомоги тощо.

До складу факультету входять 5 кафедр, а саме: кафедра латинської мови та медичної термінології, кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики, кафедра офтальмології, кафедра внутрішньої медицини № 1, кафедра філософії та суспільних наук.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, просп. Науки, 4, 2-й поверх
Телефон:
Декан
Краснікова Світлана Олександрівна
к.філол.н., професор
+38 057 707 72 49 so.krasnikova@knmu.edu.ua
Заступник декана
Нестеренко Валентина Геннадіївна
к.мед.н., доцент кафедри громадського здоров`я та управління охороною здоров`я
vh.nesterenko@knmu.ua

Підготовка іноземних студентів на факультеті здійснюється з 1955 р.

Першою групою студентів, що приїхали на навчання до Харкова, були 12 осіб з Китаю. У наступні роки кількість іноземних студентів з різних країн світу збільшилась. У 1964 р. був заснований деканат з роботи з іноземними студентами. Першим деканом став доцент кафедри акушерства та гінекології Борис Євгенович Гречанін, який обіймав цю посаду протягом 14 років. За плідну та сумлінну працю був нагороджений орденом «Знак Пошани» в 1966 році. Потім деканами були: доцент А.А. Жук, доцент В.М. Савченко, доцент Н.В. Павленко, доцент Л.О. Дегтярь, доцент В.В. М’ясоєдов, професор І.В. Летик, професор Д.І. Маракушин. Сьогодні посаду декана обіймає професор С.О. Краснікова.

Деканат з роботи з іноземними студентами виконував дуже велику та багатогранну роботу. Були організовані земляцтва, якими опікувалися кафедральні колективи. Велику увагу приділяли проведенню тематичних вечорів, екскурсій, відвідуванню театрів, виставок тощо. У полі зору деканату завжди була наукова робота студентів. Велика частина студентів займалася у кафедральних наукових гуртках, брала участь у міжнародних, республіканських наукових конференціях.

Факультет має сучасну навчально-методичну базу для здійснення навчального процесу. Усі студенти забезпечуються необхідною навчальною літературою, навчаються на базі сучасних лікувальних закладів міста Харкова, Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» та Університетського стоматологічного центру.

Деканат факультету докладає зусиль для створення необхідних умов для комфортного навчання і відпочинку студентів. Заплановані та проводяться фестивалі, конкурси, виставки, бажаючі заохочуються до участі в художній самодіяльності.

Випускники факультету працюють не тільки у себе на батьківщині, але і в інших країнах світу.

До складу факультету входять 5 кафедр, а саме: кафедра латинської мови та медичної термінології, кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики, кафедра офтальмології, кафедра внутрішньої медицини № 1, кафедра філософії та суспільних наук.

Кафедри факультету входять до складу потужного наукового центру ХНМУ, в якому об’єднані сили фахівців різного профілю для вирішення кардинальних наукових проблем найбільш пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.

Професорсько-викладацький склад налічує 122 викладачі, серед них 10 докторів наук, 9 професорів, 70 кандидатів наук, 49 доцентів, 13 старших викладачів, 20 викладачів.

На кафедрах факультету щорічно видається близько 40 навчальних посібників з різних дисциплін, монографій, підручників та практикумів.

Фахівці факультету постійно беруть участь у роботі міжнародних, республіканських та регіональних наукових конференцій. За минулий рік співробітниками факультету було опубліковано 11 патентів України на винахід, 4 галузевих нововведення, 51 статтю та 240 тез у збірниках наукових праць, 43 статті в центральній пресі, 29 статей з методики викладання і педагогічного досвіду, видано 302 методичні розробки. Співробітники факультету брали участь у роботі 134 наукових конференцій міжнародного, республіканського та регіонального рівня, симпозіумах, конгресах.

Іноземні студенти мають можливість займатися наукою як члени студентського наукового товариства (СНТ), брати участь у наукових конференціях, у тому числі й міжнародного рівня, що відбуваються на базі університету.

На всіх кафедрах факультету активно працюють студентські наукові гуртки, кількість студентів, які беруть участь у виконанні наукових досліджень, складає 156 осіб. За минулий рік студентами було представлено 216 доповідей на наукових конференціях, 33 студенти нагороджено преміями, опубліковано 30 статей разом зі співробітниками факультету.

Загалом на факультеті навчаються 465 студентів з країн Європи, Азії, Африки (Йорданія, Конго, Марокко, Ізраїль, Німеччина, Азербайджан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, Туреччина, Грузія та ін.)

Студенти факультету займаються в Університетському стоматологічному центрі як медико-навчальному науковому підрозділі ХНМУ.

Студенти є користувачами Наукової бібліотеки, яка нараховує понад 1 млн примірників науково-навчальної літератури англійською, українською та російською мовами.

Медичне обслуговування студентів забезпечується в Навчально-науковому медичному комплексі «Університетська клініка» ХНМУ та студентською поліклінікою. Студенти регулярно проходять медичні огляди і флюорографічне обстеження. За результатами медичного обстеження формуються групи диспансерного спостереження.

Усі студенти забезпечуються гуртожитком. Для проживання в гуртожитку студенти укладають відповідний договір. Право мешкання в гуртожитку надається на весь період навчання. Вартість визначається розмірами житлової площі і вноситься на весь період навчання.

Для студентів-іноземців створено всі необхідні умови для навчання і відпочинку. Студенти беруть участь у фестивалях, конкурсах, виставках та спортивних змаганнях.

Студенти V факультету з підготовки іноземних студентів активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету.

В університеті впроваджено багато різноманітних програм академічної мобільності. Здобувачі освіти V факультету з підготовки іноземних студентів мають змогу проходити практичну підготовку, здійснювати семестрове навчання, обирати тематичні стажування з окремих дисциплін як в закордонних, так і у вітчизняних закладах-партнерах. Серед країн, які вже відвідали студенти ХНМУ, є Німеччина, США, Болгарія, Польща, Литва, Азербайджан, Туреччина, Узбекистан, Японія, Канада, Іран, Казахстан тощо. Програми академічної мобільності дозволяють нашим здобувачам освіти не лише поглиблювати професійні знання та навички, знайомитися з особливостями організації надання медичної допомоги в різних країнах, а й допомагають зануритися в культуру та традиції народів, познайомитися з колегами, віднайти однодумців у різних сферах медицини, що в підсумку сприятиме розвиткові конкурентоспроможності, набуттю компетенцій і навичок у контексті кращої освітньої міжнародної практики.

З іншого боку, завдяки тому, що програми мобільності передбачають двосторонній формат, наші студенти мають змогу долучитися до організації прийому іноземних делегацій у Харкові. Здобувачі освіти з ентузіазмом знайомлять гостей не лише з університетом та системою занять, а й організовують дозвілля, відкривають великі можливості нашого прекрасного міста. Завдяки цьому створюється атмосфера єдності та взаєморозуміння. Майбутні лікарі з різних держав знаходять однодумців і нових друзів, отримують можливість побачити світ, дізнатися про специфіку медичної підготовки в різних країнах, досягти власних вершин на шляху до омріяної мети стати вправними спеціалістами та служити людству.