Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ

Про нас

Діяльність ННІПО ХНМУ під керівництвом ректора ХНМУ заслуженого працівника освіти України, професора В.А. Капустника спрямована на підготовку лікарів-інтернів, підвищення кваліфікації та спеціалізації лікарів за акредитованими спеціальностями у галузі знань 1201 «Медицина», підготовку магістрів за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 281 «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, підготовку немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Директор
В’юн Валерій Васильович
Доктор медичних наук, професор
+38 (057) 707-72-84 vv.viun@knmu.edu.ua
Заступник
Власенко Андрій Володимирович
кандидат медичних наук, доцент
av.vlasenko@knmu.edu.ua
Вашкене Наталія Миколаївна
Провідний фахівець
Власенко Олена Миколаївна
Провідний фахівець
Домніна Ірина Миколаївна
Провідний фахівець
Онищенко Яна Геннадіївна
Фахівець 2-ї категорії
Історична довідка:

Медичний університет був одним із перших ВНЗ України, в якому за дорученням МОЗ СРСР розпочали експеримент із підготовки лікарів-інтернів. Навчання лікарів-інтернів на цьому етапі проводилося на базах практичної охорони здоров’я. Керувала підготовкою інтернів протягом десяти років від початку її організації академік Л.Т. Малая.

Інститут сьогодні:

На кафедрах Інституту працює 152 викладачі, з них 27 докторів і 98 кандидатів наук.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ продовжує надавати освітні послуги з отримання другої вищої освіти за акредитованими спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем другого рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, підготовку немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги.

Міжнародна діяльність:

Міжнародне співробітництво є одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, що сприяє вирішенню основних завдань інституту – підготовки висококваліфікованих фахівців, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, реалізації системи безперервного професійного розвитку медичних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, розробки пріоритетних напрямків медичної науки, надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Лікувальна робота:

У складі навчально-наукового інституту післядипломної освіти налічується 9 клінічних кафедр. Вони розташовані на базах лікувально-профілактичних закладів міста Харкова і діють згідно з типовими угодами з клінічними базами, відповідно до наказу МОЗ України № 174 від 05.06.97 р.

Організація лікувальної роботи клінічних кафедр спрямована на впровадження нових ефективних методів профілактики, діагностики і лікування, забезпечення поліпшення здоров’я населення.