Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Про нас

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ була заснована у 1938 році (на той час мала назву: Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб педіатричного та санітарного факультетів Харківського медичного інституту). Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, наукова, методична, лікувально-діагностична та консультативна робота.
Основна навчальна діяльність кафедри полягає у викладанні дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів 2-го та 3-го курсів ХНМУ. Крім того, на кафедрі викладаються інші дисципліни для студентів ХНМУ, проводиться підготовка студентів магістрів та бакалаврів за спеціальністю «Медсестринство». Велика увага приділяється й навчанню магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів та інтернів.
Наукова діяльність кафедри є багатогранною. Основний її напрямок полягає у вивченні предикторів прогресування хронічної хвороби нирок, зокрема, проводяться скринінгові дослідження щодо поширеності вторинного ураження нирок при захворюваннях внутрішніх органів, вивчається роль нирок у зміні кислотно-лужного балансу при бронхіальній астмі та ХОЗЛ та методи їх корекції, чинники формування та прогресування порушень зовнішнього дихання і функції нирок в умовах коморбідності респіраторних захворювань, проблеми діагностики та лікування вторинних нефропатій, зокрема діабетичної. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, активно співпрацюють з іноземними науковцями. Проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук, доктора філософії та доктора медичних наук.
У контексті навчальної та наукової видів діяльності кафедри активно розробляються та друкуються монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та вказівки, друкуються тези у наукових виданнях тощо.
Клінічна робота виконується на клінічних базах кафедри: Пульмо-алергологічне відділення з імунологічними та терапевтичними ліжками та відділення відновного лікування Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» та Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Регіональний центр паліативної медицини «Хоспіс». Співробітники відділення виконують консультативну роботу у відділеннях кардіології, ендокринології та неврології, хірургії голови та шиї і Харківського обласного перинатального центру Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня». Кафедра бере участь у проведенні міжнародних досліджень з вивчення ефективності та безпеки лікарських препаратів. Спільно з лікарями пульмо-алергологічного відділення з імунологічними та терапевтичними ліжками проводяться дні пульмонолога, науково-практичні конференції з питань терапії, пульмонології, алергології, імунології.

Контактні дані
Адреса:
пр. Незалежності, 13, м. Харків
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", корпус 2, ліве крило, 1-й, 3-й та 4-й поверхи
Email:
kaf.3med.propedevtyky2@knmu.edu.ua
В.о. завідувача
Піонова Олена Миколаївна
к.мед.н, доцент
om.pionova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Хіміч Тетяна Юріївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н, доцент
ty.khimich@knmu.edu.ua
Болокадзе Євгенія Олександрівна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
yo.bolokadze@knmu.edu.ua
Красовська Катерина Олександрівна
Відповідальна за лікувальну роботу та за студентський науковий гурток, к.мед.н., доцент
ko.krasovska@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Оспанова Тетяна Сунгашівна
д.мед.н, професор
ts.ospanova@knmu.edu.ua
Семидоцька Жанна Дмитрівна
д.мед.н, професор
zd.semydotska@knmu.edu.ua
Бездітко Тетяна Василівна
д.мед.н, професор
tv.bezditko@knmu.edu.ua
Єрьоменко Галина Володимирівна
д.мед.н, професор
hv.yeromenko@knmu.edu.ua
Чернякова Інгеборг Олександрівна
к.мед.н, доцент
io.cherniakova@knmu.edu.ua
Ярощук Аліна Віталіївна
aсистент, магістр медсестринства
av.yaroshchuk@knmu.edu.ua

Кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб педіатричного та санітарного факультетів Харківського медичного інституту (нині кафедру пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ) було засновано в 1938 році.

Навчально-педагогічна робота проводиться на базі 2 відділень комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», а також на базі комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» та комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Регіональний центр паліативної медицини «Хоспіс».

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є підвищення рівня діагностики, лікування та розробка концепції ранньої профілактики вентиляційних порушень та дисфункції нирок у хворих на респіраторну патологію на тлі коморбідності шляхом визначення показників порушення цитокінового і метаболічного статусу та предикторів формування уражень ендотелію.

Лікувально-консультативна робота виконується на клінічних базах кафедри: пульмо-алергологічне відділення з імунологічними та терапевтичними ліжками та відділення відновного лікування Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» (основна база кафедри), Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» та Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Регіональний центр паліативної медицини «Хоспіс». Загальна кількість ліжок у стаціонарах, на базах яких розташована кафедра – 185.
Співробітники відділення проводять консультативну роботу у відділеннях кардіології, ендокринології та неврології, хірургії голови та шиї і Харківського обласного перинатального центру Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня». Клініки володіють достатнім обсягом діагностичних можливостей для верифікації діагнозу: бронхоскопічними методами, комп’ютерною томографією, бактеріологічним, імунологічним та цитологічним методами. Кафедрою ПВМ № 2 та медсестринства у 2020–2021 навчальному році проведена наступна лікувально-консультативна робота: було прийнято та проконсультовано 673 хворих усього: відповідно в стаціонарі – 528 та в поліклініці – 145. Амбулаторно проконсультований 241 хворий. Зроблено 5 доповідей на обласних конференціях. Крім того, проліковано 656 хворих, проведено 30 чергувань по стаціонару, участь у консиліумах – 18 на базі ОКЛ; виконано 25 ЕКГ-досліджень, 72 спірограми, прорецензовано 13 історій хвороб померлих.
Співробітники відділення є членами мультидисциплінарної групи з лікування хворих на муковісцидоз, а саме з пульмонологічними проблемами цієї когорти пацієнтів.
Доцентом Хіміч Т.Ю. (експерт департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації з питань алергології та імунології) створено реєстр дорослих пацієнтів з первинними імунодефіцитами та впроваджується програма замісної терапії у цієї категорії пацієнтів.
Співробітники кафедри розвивають молекулярну алергологію в Харківській області та Україні (проф. Бездітко Т.В.; доц. Єрьоменко Г.В., доц. Хіміч Т.Ю.).

Кафедра бере участь у міжнародній співпраці із закордонними освітньо-науковими установами: укладено угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включно навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів з Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові; проводиться робота у вигляді онлайн-переговорів і готуються договори з університетом Центрального Ланкаширу (Велика Британія), Університетом Мадонна, Університетом Джексонвіль, Арканзаським державним університет, Коледжем Хартвік (США). У 2021 р. підписано угоду про співробітництво між Інститутом імунологічних досліджень Нової Англії (IRINE) Гарднер, США та ХНМУ, що передбачає важливість співпраці для посилення наукової комунікації. Працівники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства брали участь у заходах міжнародного характеру зі співробітництва та створення міжнародних програм з медсестринства. Професор Оспанова Т.С. у 2021 р. пройшла стажування на 89th European Atherosclerosis Society Congress, професор Оспанова Т.С. та доцент Піонова –у 2020 р. США TMIOA, Los Angeles, USA (Emerging Standard of Care in The Prevention of Cardiovascular Morbidity and Mortality); професор Єрьоменко Г.В. – у 2020 р. у Польщі, Malopolska School of Public (New and innovative teaching methods). З 2021 р. співпрацює з Immunology Research Institute Of New England (Gardner, Usa), відповідальна за виконання договору про наукове співробітництво д.мед.н., професор, Єрьоменко Г.В.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: к.мед.н, доцент, Красовська Катерина Олександрівна.

Формат проведення: традиційно 2 рази на тиждень по четвергам на кафедрі проводяться засідання наукового студентського гуртка. У роботі гуртка беруть участь студенти 2-го та 3-го курсів. На засіданнях гуртка проводяться вечірні огляди хворих, розбираються складні клінічні випадки, проводяться заняття у діагностичному центрі ХОКЛ, де студенти знайомляться з широким спектром сучасних інструментальних методів діагностики та навіть інтервенцій (зокрема з проведенням стентування коронарних артерій хворим на ІХС). Крім того, викладачами проводяться екскурси до медико-генетичного центру, де студенти-гуртківці знайомляться із сучасними методами діагностики генетичних захворювань, оглядають хворих з генетичними захворюваннями. Низка занять проводиться на базі «Регіонального центру паліативної медицини «Хоспіс», де студенти навчаються догляду за невиліковними хворими.

Студенти-гуртківці не просто беруть активну участь у студентських науково-практичних конференціях, зокрема і міжнародних, а часто займають призові місця та отримують нагороди.

Нормативні документи освітнього процесу