Міжнародна діяльність Друк

Зростання ролі освіти та науки в суспільстві, диверсифікація, а також інтернаціоналізація вищої освіти – ці світові тенденції характеризують міжнародний компонент у діяльності університету як необхідну умову його комплексного розвитку.


Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку ХНМУ, є невід'ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.


Основні напрямки міжнародної діяльності університету:

• освітні послуги для іноземних студентів;

• участь у міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах;

• співпраця із закордонними закладами.


На сучасному етапі пріоритетними завданнями ХНМУ в області міжнародної діяльності є:


• розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

• інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних проектах серед кафедральних колективів з метою їх залучення до підготовки проектних заявок та реалізації міжнародних проектів;

• впровадження системи дистанційного викладання курсів окремих дисциплін з метою залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності у ХНМУ;

• активізація роботи із пошуку закордонних ВНЗ-партнерів для розробки та впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням подвійних дипломів про вищу освіту;

• впровадження у практику системи оцінювання міжнародної активності кафедральних колективів для підвищення їх ролі у міжнародній діяльності ХНМУ;

• посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях;

• забезпечення координації діяльності підрозділів університету з розробки та виконання міжнародних угод і договорів.


Розширення географії міжнародних зв'язків, прагнення закордонних інститутів до співробітництва із ХНМУ та участь нашого університету в роботі міжнародних організацій свідчать про його визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені.Харківський національний медичний університет


Харьковский национальный медицинский университет